NL/Documentation/How Tos/Calc: functie IR

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:27, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


IR

Berekent de interne koers van de teruggave van een serie contante geldstromen.

Syntaxis:

IR(waarden; schatting)

waarden is een bereik dat de betalingen bevat die zijn ontvangen of betaald met een regelmatige interval.
schatting (optioneel, standaard is 10%) is een eerste schatting van de koers.


IR gaat over de waarden om de teruggavekoers te zoeken die een nulwaarde geeft voor de huidige nettowaarde van de geldstromen. Ten minste één van de geldstromen moet negatief zijn en ten minste één positief - om een netto huidige waarde van nul te kunnen krijgen. De teruggavekoers is per periode, en de rente wordt elke periode bij elkaar gevoegd.
De waarden worden geacht te stijgen aan het begin van elke periode; de volgorde waarin de betalingen worden verricht is belangrijk.

Voorbeeld:

IR(A1:A4)

waar A1:A4 bevat -5000, 1000, 2000, 3000, geeft bij benadering 8,21% terug.

Problemen:

  • Deze functie accepteert momenteel geen matrices.

Zie ook

Personal tools