NL/Documentation/How Tos/Calc: functie HYPERLINK

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 14:25, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


HYPERLINK

Stelt een cel in om een hyperlink te openen (in een andere toepassing) indien er op geklikt wordt.

Syntaxis:

HYPERLINK(koppelingadres; celtekst)

Een cel die een functie HYPERLINK bevat zal een hyperlink openen als op de cel wordt geklikt.
koppelingadres is het adres (als tekst) dat moet worden geopend. celtekst is de tekst die in de cel wordt weergegeven. Indienf celtekst wordt weggelaten, wordt koppelingadres weergegeven in de cel.
Selecteer een nabij gelegen cel en navigeer naar de cel met de hyperlink met behulp van de pijltoetsen op het toetsenbord om een cel met een hyperlink te bewerken (als u direct klikt, zal het de hyperlink openen).
Voor algemeen, recht door zee gebruik van HYPERLINK, zie de sectie Voorbeelden.


Als u een bredere uitleg nodig hebt vande unieke manier waarop HYPERLINK werkt, volgt die nu:
Als een cel een functie HYPERLINK bevat (zelfs als de functie HYPERLINK niet wordt geëvalueerd):
1. die cel wordt een cel met een hyperlink; dat betekent dat als u er op klikt het zal proberen om een pagina in een venster van een browser te openen.
Bijvoorbeeld: in een cel met =ALS(WAAR(); "enige tekst"; HYPERLINK("http://www.example.com")) wordt de functie HYPERLINK nooit geëvalueerd - maar niet tegenstaande dat wordt de cel een cel met een hyperlink (hoewel de koppeling zal falen - zie 2. hieronder).
2. de formule in de cel wordt tweemaal geëvalueerd.
i) De eerste keer geeft elke functie HYPERLINK koppelingadres terug, en het resultaat van de formule wordt het adres waarmee wordt gekoppeld.
ii) De tweede keer geeft elke functie HYPERLINK celtekst terug (of koppelingadres indien geen celtekst is opgegeven), en het resultaat van dhe formule wordt weergegeven in de cel.
Bijvoorbeeld: = "h" & HYPERLINK("ttps://"; "ot ") & HYPERLINK("www.example.com"; "link") evalueert twee maal. De eerste keer wordt "h" & "ttps://" & "www.example.com" samengevoegd om "https://www.example.com" te vormen - het adres om mee te koppelen. De tweede keer worden "h" & "ot " & "link" samengevoegd om "hot link" te vormen - de tekst die in de cel verschijnt.
Bijvoorbeeld: = "h" & HYPERLINK("ttps://"; "ier is ") & HYPERLINK("www.example.com") evalueert eerst om "h" & "ttp://" & "www.example.com" samen te voegen, waardoor "https://www.example.com" wordt gevormd - het adres om mee te koppelen, en als tweede wordt "h" & "ier is " & "www.example.com" samengevoegd, hetgeen "hier is www.example.com" vormt - de tekst die in de cel verschijnt.
3. Indien er een fout wordt teruggegeven, houdt de cel op een cel met een hyperlink te zijn.
Bovenstaande voorbeelden illustreren hoe HYPERLINK werkt - maar niet hoe het zou moeten worden gebruikt.

Voorbeeld:

=HYPERLINK("https://www.example.org")

geeft https://www.example.org in de cel weer en opent de hyperlink https://www.example.org indien er op geklikt wordt.

=HYPERLINK("https://www.example.org"; "Klik hier")

geeft Klik hier in de cel weer en opent de hyperlink https://www.example.org indien er op geklikt wordt.

=HYPERLINK("https://www."; "Klik ") & "example.org"

geeft Klik example.org in de cel weer en opent de hyperlink https://www.example.org indien er op geklikt wordt.

Problemen:

  • Tekst die meer dan 90 graden geroteerd is, zou niet aanklikbaar kunnen zijn (Issue 74471 ).
  • De muisaanwijzer zou niet terug kunnen keren na het verlaten van het dialoogvenster "Cellen opmaken" (Issue 74490 ).

Zie ook

Personal tools