NL/Documentation/How Tos/Calc: functie GETRIMD.GEM

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:30, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


GETRIMD.GEM

Geeft het gemiddelde van een verzameling getallen terug, negeert een aantal hoge en lage waarden.

Syntaxis:

GETRIMD.GEM(getallenlijst; fractie)

getallenlijst is een bereik of matrix van getallen, niet noodzakelijkerwijze in volgorde. GETRIMD.GEM geeft het gemiddelde terug, een fractie negerend (0 <= fractie < 1) van de uiterste waarden in de getallenlijst.
Specifiek waar n het aantal getallen in getallenlijst is, worden de hoogste en laagste INT(n * fractie / 2) waarden genegeerd.

Voorbeeld:

GETRIMD.GEM(A1:A100; 0,1)

geeft het gemiddelde van de waarden in de cellen A1:A100 en negeert de laagste 5 waarden en de hoogste 5 waarden.

Zie ook

Personal tools