NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DELTA

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:55, 26 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


DELTA

Geeft 1 terug als twee getallen gelijk aan elkaar zijn en anders 0.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

DELTA(getal1; getal2)

getal1 en getal2 zijn getallen. Als getal2 wordt weggelaten, wordt aangenomen dat dat 0 is.
Deze functie is een implementatie van de (wiskundige) Kronecker delta-functie.
getal1=getal2 geeft WAAR terug of ONWAAR in plaats van 1 of 0, maar is verder identiek voor getalsargumenten.

Voorbeeld:

DELTA(4; 5)

geeft 0 terug.

DELTA(4; A1)

waar cel A1 4 bevat, geeft 1 terug.

DELTA(0)

geeft 1 terug.

=4=5

in een cel toont ONWAAR, als 4 niet gelijk is aan 5.

Problemen:

  • DELTA zou alleen moeten worden gebruikt met getallen - zie issue 86283.
  • DELTA verschijnt momenteel in de categorie Add-in van de Functie-assistent.

Zie ook

Personal tools