NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DBAANTAL

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:42, 27 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


DBAANTAL

Telt de cellen die getallen bevatten in een kolom van een 'database'-tabel in Calc, waarvan rijen voldoen aan gespecificeerde criteria.


Syntaxis:

DBAANTAL(database_tabel; veld; criteria_tabel)

waar

database_tabel een bereik is dat de gegevens definieert die moeten worden verwerkt.
veld is de kolom die geteld moet worden. Het mag een kolomnummer zijn (1 is de eerste kolom van de databasetabel, 2 is de tweede ...), of een kolomkop (omsloten door aanhalingstekens ””), of een cel die verwijst naar een kolomkop, of 0 om alle kolommen op te nemen.
criteria_tabel is een bereik dat criteria bevat, om te selecteren welke rijen van de database_tabel moeten worden geteld.

Het * Overzicht database-functies beschrijft volledig het gebruik van deze parameters.

Voorbeeld:

In dit werkblad:

  A B C D E
1 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000  
4 Charles 3 10 300  
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frank 2 7 300  
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11          
12          
13 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
14   2      

DBAANTAL(A1:E10; 0; A13:E14)

geeft het aantal kinderen terug dat in de tweede klas zit (3).

DBAANTAL(A1:E10; 5; A13:E14)

geeft het aantal kinderen terug dat in de tweede klas zit, waarvan het gewicht is gemeten (2). Frank is niet opgenomen, omdat zijn gewicht leeg is (geen getal).

DBAANTAL(A1:E10; E1; A13:E14)

geeft ook het aantal kinderen terug dat in de tweede klas zit, waarvan het gewicht is gemeten (2).

Problemen:

Het exacte gebruik van 0 als de parameter voor veld is niet helder, zowel voor bewerken als voor compatibiliteit (issue 84168)


Zie ook

Personal tools