NL/Documentation/How Tos/Calc: functie COT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


COT

Geeft de cotangens van de opgegeven hoek terug (in radialen).

Syntaxis:

COT(hoek)

geeft de (trigonometrische) cotangens van hoek terug, de hoek in radialen.
Gebruik de functie RADIALEN om de cotangens van een hoek in graden terug te geven.
De cotangens van een hoek is hetzelfde als 1 gedeeld door de tangens van die hoek.

Voorbeeld:

COT(PI()/4)

geeft 1 terug, de cotangens van PI/4 radialen.

COT(RADIALEN(45))

geeft 1 terug, de cotangens van 45 graden.

Zie ook:

COS, SIN, TAN

BOOGCOS, BOOGSIN, BOOGTAN, BOOGTAN2, BOOGCOT

RADIALEN, PI

Wiskundige functies

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools