NL/Documentation/How Tos/Calc: functie COMBINATIES

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:32, 26 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


COMBINATIES

Geeft het aantal combinaties van een deelverzameling van items terug.

Syntaxis:

COMBINATIES(aantal; kiezen)

aantal is het aantal items in de verzameling.
kiezen is het aantal items waaruit in de verzameling gekozen kan worden.
COMBINATIES geeft het aantal manieren terug waarop deze items gekozen kunnen worden. Indien er bijvoorbeeld 3 items A, B en C in een verzameling zitten, kunt u 2 items op 3 verschillende manieren kiezen, namelijk AB, AC en BC.
COMBINATIES implementeert de formule:
aantal!/(kiezen!(aantal-kiezen)!)

Voorbeeld:

COMBINATIES(3,2)

geeft 3 terug.

Zie ook

Personal tools