NL/Documentation/How Tos/Calc: functie BIN.N.OCT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:24, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


BIN.N.OCT

Converteert een binair getal naar een getal uit het achttallig stelsel.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

BIN.N.OCT(binairgetal)

geeft tekst terug die een octaal getal vertegenwoordigt, na opgeven van binairgetal, wat tekst mag zijn, of een getal dat alleen de cijfers 1 en 0 bevat (dus het getal lijkt binair te zijn hoewel het dat niet is).
binairgetal mag maximaal tien bits hebben in 2-complement representatie; positieve getallen zijn 0 tot en met 111111111 (negen bits die 0 tot en met 511 decimaal vertegenwoordigen) en negatieve getallen 1111111111 tot en met 1000000000 (tien bits die -1 tot en met -512 decimaal vertegenwoordigen)
Als binairgetal negatief is, geeft BIN.N.OCT tien octale cijfers terug, de representatie van het octale getal in 2-complement vorm.

Voorbeeld:

BIN.N.OCT("1100")

geeft 14 terug als tekst.

BIN.N.OCT(1100)

geeft 14 terug als tekst. Het getal 1100 bevat slechts de cijfers 1 en 0 en kan daarom als binair worden gelezen.

BIN.N.OCT("1100"; 3)

geeft 014 terug als tekst. Een voorloopnul wordt toegevoegd om 3 cijfers te maken.

BIN.N.OCT("1111111110")

geeft 7777777776 terug als tekst (2-complement representatie van decimaal -2).

Zie ook

Personal tools