NL/Documentation/How Tos/Calc: functie BASIS

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 17:01, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


BASIS

Geeft een tekstweergave van een getal terug, in een gespecificeerde basis.

Syntaxis:

BASIS(getal; radix; minlengte)

converteert getal (een positief geheel getal) naar tekst, met de basis radix (een geheel getal tussen 2 en 36), met behulp van de tekens 0-9 en A-Z.
minlengte (optioneel) specificeert het minimale aantal teruggegeven tekens; indien nodig worden aan de linkerzijde nullen toegevoegd.

Voorbeeld:

BASIS(17; 2)

geeft 10001 terug als tekst (binair systeem).

BASIS(17; 10)

geeft 17 terug als tekst (decimaal systeem).

BASIS(255; 16; 4)

geeft 00FF terug als tekst (hexadecimaal systeem). Extra nullen worden toegevoegd om tot 4 tekens te komen.

ISTEKST(BASIS(17; 10))

geeft WAAR terug. Tekst wordt teruggegeven, geen getal.

Zie ook

Personal tools