Functie AFW.ET.PRIJS

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:04, 26 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchAFW.ET.PRIJS

Geeft de waarde terug van een waardepapier per 100 valutaeenheden van de zichtbare waarde, waar de tijd tot de eerste rentebetaling niet een gehele periode is.

Syntaxis:

AFW.ET.PRIJS(afrekeningsdatum; vervaldatum; uitgiftedatum; eerste_rente_datum; rente; opbrengst; aflossingswaarde; frequentie; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het waardepapier.
vervaldatum: de vervaldatum van het waardepapier.
uitgiftedatum: de uitgiftedatum van het waardepapier.
eerste_rente_datum: de datum waarop het waardepapier de eerste rente betaalt.
rente: de rentekoers van het waardepapier.
opbrengst: het jaarlijkse rendement van het waardepapier.
aflossingswaarde: is de aflossingswaarde van het waardepapier per 100 valutaeenheden van de zichtbare waarde.
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
Deze functie geeft momenteel ongeldige resultaten terug.

Voorbeeld:

AFW.ET.PRIJS("01-06-1990"; "31-12-1995"; "01-01-1990"; "31-12-1990"; 6%; 5%; 1000; 1; 1)

Calc geeft, niet correct, een fout terug.

Problemen:

  • Deze functie geeft momenteel ongeldige resultaten terug. Zie Issue 92177 .

Zie ook

Personal tools