NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AANTAL.LEGE.CELLEN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:44, 26 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


AANTAL.LEGE.CELLEN

Geeft het aantal lege cellen terug.

Syntaxis:

AANTAL.LEGE.CELLEN(bereik)

Geeft het aantal lege cellen in het celbereik bereik terug.
Een cel die blanco tekst, zoals spaties, bevat of zelfs tekst met een nullengte, zoals teruggegeven door ="", wordt niet als leeg beschouwd, hoewel het er toch leeg kan uitzien.

Voorbeeld:

AANTAL.LEGE.CELLEN(A1:B2)

geeft 4 terug als de cellen A1, A2, B1 en B2 allemaal leeg zijn.
Gevorderd onderwerp:

SOMPRODUCT(BIJKNIPPEN(WISSEN.CONTROL(A1:B2))="")

geeft het aantal cellen terug dat blanco lijkt te zijn - dat betekent dat zij echt leeg zijn of dat zij blanco tekst bevatten of tekst met een nullengte.

SOMPRODUCT(ISTEKST(A1:B2);BIJKNIPPEN(WISSEN.CONTROL(A1:B2))="")

geeft het aantal cellen terug dat blanco tekst bevat en tekst met een nullengte.

Zie ook

Personal tools
In other languages