NL/Documentation/How Tos/Calc: Werkbladfuncties

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Lijst van 'Werkblad'-functies in Calc

De zo genoemde 'Werkblad'-functies vinden waarden in tabellen, of celverwijzingen; zij bevatten ook ZOEKEN, VIND.SPEC en ADRES. Zij kunnen dus ook worden beschreven als 'Zoek'-functies.


Zoek-functies in werkbladen
ADRES geeft een tekstweergave van een celverwijzing terug, na opgeven van rij- en kolomgetallen.
KIEZEN geeft een waarde uit een lijst terug, na opgeven van een indexgetal.
HORIZ.ZOEKEN geeft een waarde uit een tabelrij terug, die werd gevonden door een zoekactie in de eerste rij.
INDEX geeft een waarde uit een tabel terug, na opgeven van een rij- en kolomgetal.
INDIRECT geeft een verwijzing terug, na opgeven van een tekst tekenreeks.
ZOEKEN geeft resultaat terug uit een tabel die één enkele cel breed is, overeenkomend met een zoekactie in een ander.
VERGELIJKEN geeft de positie van een zoekitem terug in een enkele rij- of kolomtabel.
VERSCHUIVING geeft een aangepaste verwijzing terug, na opgeven van een verwijzing, een verschuiving en een gewenste grootte.
VERT.ZOEKEN geeft een waarde terug uit een tabelkolom, in de rij die werd gevonden door een zoekactie in de eerste kolom.


Informatiefuncties voor werkbladen
GEBIEDEN geeft het aantal gebieden in een opgegeven verwijzing terug.
KOLOM geeft het(de) kolomnummer(s) terug, na opgeven van een verwijzing.
KOLOMMEN geeft het aantal kolommen terug in een opgegeven verwijzing.
TYPE.FOUT geeft het getal terug dat overeenkomt met een foutwaarde.
INFO geeft informatie terug over de huidige werkomgeving.
RIJ geeft het(de) rijnummer(s) terug, na opgeven van een verwijzing.
RIJEN geeft het aantal rijen terug in een opgegeven verwijzing.
BLAD geeft het bladnummer terug, na opgeven van een verwijzing.
BLADEN geeft het aantal bladen terug in een opgegeven verwijzing.


Andere functies
DDE geeft informatie terug uit andere documenten en toepassingen, met behulp van het protocol "DDE".
HYPERLINK stelt een cel in om een hyperlink te openen (in een andere teopassing) indien er op geklikt wordt.
OPMAAKPROFIEL past een opmaakprofiel (bijvoorbeeld een kleur) toe op een cel.Zie ook

Personal tools
In other languages