NL/Documentation/How Tos/Calc: Tekstfuncties

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 17:06, 18 March 2021 by DiGro (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Lijst van tekstfuncties in Calc

ARABISCH geeft een Arabisch getal terug (bijv. 14), na opgave van een Romeins getal (bijv. XIV)
BAHTTEKST geeft Thaise tekst terug, na opgave van een getal
BASIS geeft een tekstweergave van een getal terug, in een gespecificeerde basis.
BEDRAG geeft tekst terug die een getal vertegenwoordigt in de opmaak van uw locale valuta.
BEGINLETTERS geeft tekst, met woorden in kleine letters na een hoofdletter als eerste letter, terug.
BIJKNIPPEN verwijdert overbodige spaties uit een tekenreeks van tekst.
CODE geeft de numerieke code voor het eerste teken in een tekst-tekenreeks.
DECIMAAL geeft een decimaal getal terug, na opgave van een tekstweergave en de basis.
DEEL geeft tekst vanaf het midden van een tekst-tekenreeks terug.
GELIJK geeft WAAR terug als twee tekst-tekenreeksen identiek zijn.
HERHALING geeft een tekenreeks van tekst terug die is samengesteld uit kopieën van een andere tekenreeks van tekst.
HOOFDLETTERS converteert een tekst-tekenreeks naar hoofdletters.
KLEINE.LETTERS converteert een tekst-tekenreeks naar kleine letters.
LENGTE geeft de lengte van een tekst-tekenreeks terug.
LINKS geeft tekst vanaf het begin van een tekst-tekenreeks terug.
RECHTS geeft tekst vanaf het einde van een tekst-tekenreeks terug.
ROMEINS geeft een Romeins getal terug (bijv. XIV), na opgave van een getal.
SUBSTITUEREN Vervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks van tekst.
T geeft de opgegeven tekst terug, of een blanco tekenreeks als het doel geen tekst is.
TEKEN geeft één enkel tekstteken terug, na opgave van een tekencode.
TEKST converteert een getal overeenkomstig een opgegeven opmaak naar tekst.
TEKST.SAMENVOEGEN combineert verschillende tekst-tekenreeksen naar één enkele tekenreeks.
VAST Geeft een getal als tekst met een opgegeven opmaak terug.
VERVANGEN vervangt een deel van een tekenreeks van tekst door een andere tekenreeks van tekst.
VIND.ALLES geeft de positie van een tekenreeks van tekst, binnen een andere tekenreeks, terug.
VIND.SPEC geeft de positie van een tekenreeks van tekst, binnen een andere tekenreeks, terug.
WAARDE geeft een getal terug, na opgave van een tekstweergave.
WISSEN.CONTROL geeft een tekst-tekenreeks terug waaruit de niet-afdrukbare tekens zijn verwijderd.Zie ook:

Functies voor Calc - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Problemen:

De aanstaande ODFF-standaard noemt deze tekstfuncties die nog niet in Calc beschikbaar zijn: ASC, JIS, UNICHAR, UNICODE

Personal tools