Kan ik mijn macro's voor Microsoft Office gebruiken?

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | FAQ‎ | Macros
Revision as of 12:31, 1 October 2019 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Kan ik mijn macro's voor Microsoft Office gebruiken?


De macro's voor Apache OpenOffice zijn geschreven in OpenOffice.org BASIC, een macrotaal die dezelfde logica voor programmeren gebruikt als Microsoft Visual Basic. Echter, sommige elementen verschillen, zoals bijvoorbeeld de aanroepen naar opdrachten voor de software en naar namen van objecten. U zult dus de macro's opnieuw moeten schrijven. Macro's die bijvoorbeeld zijn geschreven voor MS Word kunnen niet worden uitgevoerd via Apache OpenOffice; u zal de macro's opnieuw moeten schrijven. Dit heeft zijn voordelen - het maakt uw documenten van Apache OpenOffice minder gevoelig voor virussen.

Apache OpenOffice Calc kan vele macro's van Excel uitvoeren, maar u moet (om redenen van veiligheid) deze mogelijkheid handmatig inschakelen. Kies Extra > Opties > Laden/Opslaan > VBA-eigenschappen en selecteer het keuzevak Uitvoerbare code.


Personal tools