Hoe kan ik OpenOffice.org installeren zodat het kan worden gebruikt door meerdere gebruikers op dezelfde machine?

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | FAQ‎ | Installatie
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Hoe kan ik OpenOffice.org installeren zodat het kan worden gebruikt door meerdere gebruikers op dezelfde machine?


OpenOffice.org versie 1 (oud)

Gebruik de manier om voor meerdere gebruikers te installeren: Roep als Administrator het setup-programma aan met de parameter -net. Typ bijvoorbeeld als de opdracht setup wordt gebruikt: ./setup -net (Linux) of setup.exe -net (Windows). Dan zal elke gebruiker, als die voor de eerste keer de toepassing uitvoert, worden gevraagd naar de specifieke setup-informatie voor hun eigen account. Alleen de configuratiebestanden die per gebruiker gelden zullen worden bewaard in een specifieke map voor elke gebruiker.

OpenOffice.org versie 2 (huidige)

Er is geen speciale actie nodig. Standaard wordt OpenOffice.org 2 zo geïnstalleerd dat alle gebruikers op de machine het kunnen gebruiken.


Personal tools