Difference between revisions of "NL/Documentation/FAQ/Algemeen/Ik moet meer dan de standaard 4 items zien in de lijst van recent geopende bestanden. Hoe doe ik dat?"

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | FAQ‎ | Algemeen
Jump to: navigation, search
m (Documentation/FAQ/General/Ik moet meer dan de standaard 4 items zien in de lijst van recent geopenede bestanden. Hoe doe ik dat? moved to [[Documentation/FAQ/General/Ik moet meer dan de standaard 4 items zien in de lijst van recent geopende bestanden.)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE: The list of recently opened files is too short. }}
+
{{DISPLAYTITLE: De lijst van recent geopende bestanden is te kort. }}
  
 
<section begin=question/>
 
<section begin=question/>
'''The list of recently opened files is too short. I need to see more than the default 4 items on this list. How do I achieve this?'''
+
'''De lijst van recent geopende bestanden is te kort. Ik moet meer zien dan de standaard 4 items in deze lijst. Hoe doe ik dat?'''
 
<section end=question/>
 
<section end=question/>
  
 
<section begin=answer/>
 
<section begin=answer/>
The easiest way to increase the size of this list is to use a macro.  For example, [http://www.ooomacros.org/user.php#100070 Recent Files List Changer Macro]
+
De eeenvoudigste manier om de lengte van deze lijst te vergroten is door een macro te gebruikenBijvoorbeeld: [http://www.ooomacros.org/user.php#100070 Recent Files List Changer Macro]
If using a macro is inconvient or you simply want to dig into OpenOffice.org, here's how:
+
Indien het gebruiken van een macro niet gewenst is of u wilt zich eenvoudigweg niet in OpenOffice.org verdiepen, dit is de manier:
 
   
 
   
* You need to edit one of the configuration files. Before you do that, close all OOo windows, and also make sure that the Quickstarter is closed, too.
+
* U moet één van de configuratiebestanden bewerken. Voordat u dat doet moet u eerst alle vensters van OOo sluiten en er ook voor zorgen dat de Snelstarter is afgesloten.
* Now, on your computer, search for the file "...\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu." If you find more than one file named "Common.xcu", make sure it's in the path  specified here.
+
* Zoek nu op uw computer naar het bestand "...\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu." Indien u meer bestanden vindt die "Common.xcu" heten, overtuig u er dan van dat het in het hier gespecificeerde pad staat.
* In this file, look for the line:<br>
+
* Zoek in dit bestand naar de regel:<br>
 
<code><br>&lt;node oor:name=&quot;History&quot;&gt;<br></code><br>
 
<code><br>&lt;node oor:name=&quot;History&quot;&gt;<br></code><br>
* Now, directly after this line, add the following lines:<br>
+
* Voeg nu, direct na deze regel, de volgende regels toe<br>
 
  <prop oor:name="PickListSize" oor:type="xs:int">
 
  <prop oor:name="PickListSize" oor:type="xs:int">
 
  <value>10</value>
 
  <value>10</value>
 
  </prop>
 
  </prop>
* Save.
+
* Sla het bestand op.
 
   
 
   
Once you've opened and closed the next file in OOo, the list of recently opened files will
+
Als u eenmaal het volgende bestand hebt geopend en gesloten in OOo, zal de lijst met recent geopende bestanden zijn gegroeid met
have grown by one line. Its maximum number of items will be the value you've specified; in the above example that's 10.
+
één regel. Het maximale aantal items zal de waarde zijn die u opgeeft; in het bovenstaande voorbeeld is dat 10.
  
 
<section end=answer/>
 
<section end=answer/>
  
 
[[Category:Documentation/nl/FAQ/Algemeen]]
 
[[Category:Documentation/nl/FAQ/Algemeen]]

Revision as of 16:52, 8 July 2008


De lijst van recent geopende bestanden is te kort. Ik moet meer zien dan de standaard 4 items in deze lijst. Hoe doe ik dat?


De eeenvoudigste manier om de lengte van deze lijst te vergroten is door een macro te gebruiken. Bijvoorbeeld: Recent Files List Changer Macro Indien het gebruiken van een macro niet gewenst is of u wilt zich eenvoudigweg niet in OpenOffice.org verdiepen, dit is de manier:

  • U moet één van de configuratiebestanden bewerken. Voordat u dat doet moet u eerst alle vensters van OOo sluiten en er ook voor zorgen dat de Snelstarter is afgesloten.
  • Zoek nu op uw computer naar het bestand "...\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu." Indien u meer bestanden vindt die "Common.xcu" heten, overtuig u er dan van dat het in het hier gespecificeerde pad staat.
  • Zoek in dit bestand naar de regel:


<node oor:name="History">

  • Voeg nu, direct na deze regel, de volgende regels toe
<prop oor:name="PickListSize" oor:type="xs:int">
<value>10</value>
</prop>
  • Sla het bestand op.

Als u eenmaal het volgende bestand hebt geopend en gesloten in OOo, zal de lijst met recent geopende bestanden zijn gegroeid met één regel. Het maximale aantal items zal de waarde zijn die u opgeeft; in het bovenstaande voorbeeld is dat 10.


Personal tools