Difference between revisions of "NL/Documentation/FAQ/Algemeen/Hoe herstel ik de interne fout "Get Storage: No Content?""

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | FAQ‎ | Algemeen
Jump to: navigation, search
(Windows-systemen)
Line 19: Line 19:
 
''''''Installaties voor meerdere gebruikers:''''''
 
''''''Installaties voor meerdere gebruikers:''''''
  
Where OpenOffice.org is installed as multi-user under Windows NT/W2k/XP, this file is likely to be in a special system user directory. Therefore, one must have administrator rights and enable the option to view system directories in Explorer before using the Find function. This particular file should be found in the following path:
+
Waar OpenOffice.org voor meerdere gebruikers is geïnstalleerd onder Windows NT/W2k/XP,staat dit bestand waarschijnlijk in een speciale gebruikersmap voor het systeem. Daarom moet men administrator-rechten hebben en de optie om systeemmappen weer te geven in de Verkenner inschakelen voordat de functie Zoeken wordt gebruikt. Dit specifieke bestand zou moeten worden gevonden in het volgende pad:
  
<tt>C:\Documents&nbsp;and&nbsp;Settings\&lt;user&gt;\Application&nbsp;Data\OpenOffice.org<release>\&lt;user&gt;\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu</tt>
+
<tt>C:\Documents&nbsp;and&nbsp;Settings\&lt;user&gt;\Application&nbsp;Data\OpenOffice.org<release>\&lt;gebruiker&gt;\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu</tt>
 
   
 
   
where '''user''' is an actual user name.
+
waar '''gebruiker''' een echte naam van een gebruker is.
 
   
 
   
Once the file is located, simply rename the file (for example, to something like Common.xcu.old) and restart OpenOffice.org. A new Common.xcu file is created, and the problem should disappear.  
+
Als het bestand eenmaal is opgespoord, hernoem dan eenvoudigweg het bestand (bijvoorbeeld naar iets als Common.xcu.oud) en herstart OpenOffice.org. Er wordt een nieuw Common.xcu-bestand gemaakt en het probleem zou moeten zijn opgelost.  
 
''''''Single-user installations:''''''
 
''''''Single-user installations:''''''
  
Where OpenOffice.org is installed for a single user, this file is likely to be in the following path:
+
Als OpenOffice.org voor één enkele gebruiker is geïnstalleerd staat dit bestand waarschijnlijk in het volgende pad:
  
 
<tt>C:\Program&nbsp;Files\OpenOffice.org<release>\&lt;user&gt;\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu.</tt>
 
<tt>C:\Program&nbsp;Files\OpenOffice.org<release>\&lt;user&gt;\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu.</tt>
  
If the OS is NT/W2k/XP, this file may be in a special system user directory, so use administrator rights and enable the option to view system directories in Explorer before using the Find function. In Windows 95/98/ME, the location will likely be in the suggested path. Again, once the file is located, simply rename the file (for example, to something like Common.xcu.old) and restart OpenOffice.org. A new Common.xcu file will be created and the problem should disappear.
+
Als het besturingssysteem NT/W2k/XP is kan dit bestand in een speciale gebruikersmap van het systeem staan, gebruik dus administrator-rechten en schakel de optie om systeemmappen weer te geven in de Verkenner in voordat de functie Zoeken wordt gebruikt. In Windows 95/98/ME zal de locatie van het bestand zeer waarschijnlijk het voorgesteld pad zijn. Nogmaals, als het bestand eenmaal is opgespoord, hernoem dan eenvoudigweg het bestand (bijvoorbeeld naar iets als Common.xcu.oud) en herstart OpenOffice.org. Er wordt een nieuw Common.xcu-bestand gemaakt en het probleem zou moeten zijn opgelost.
 
   
 
   
'''Note:''' There may be shared files called Common.xcu under paths, such as the following:
+
'''Opmerking:''' Er kunnen in paden gedeelde bestanden zijn, die Common.xcu heten, zoals de volgende:
  
<tt>C:\[some&nbsp;path]\OpenOffice.org<release>\share\registry\......</tt>
+
<tt>C:\[willekeurig&nbsp;pad]\OpenOffice.org<release>\share\registry\......</tt>
 
+
'''Do NOT delete these shared files!'''
+
  
 +
'''Verwijder deze gedeelde bestanden NIET!'''
  
 
===UNIX systems===
 
===UNIX systems===

Revision as of 13:19, 8 July 2008


Hoe herstel ik de interne fout "Get Storage: No Content?"


OpenOffice.org fails wil niet starten en het volgende foutbericht verschijnt:

OpenOffice can not be started due to an error in accessing the OpenOffice.org configuration data.
Please contact your system administrator.
The following internal error has occurred: Get Storage: "No Content".

Dit bericht komt vaak voor als het bestand, genaamd Common.xcu, corrupt is. In de meeste gevallen wordt dit bestand gevuld met 0's. Het probleem lijkt het meeste voor te komen in Windows, mogelijk als resultaat van een crash of een onverwacht beëindiging terwijl OpenOffice.org was geopend.

Windows-systemen

Het is het eenvoudigste om de functie Zoeken in de Windows Verkenner te gebruiken om het bestand in Windows op te sporen.

'Installaties voor meerdere gebruikers:'

Waar OpenOffice.org voor meerdere gebruikers is geïnstalleerd onder Windows NT/W2k/XP,staat dit bestand waarschijnlijk in een speciale gebruikersmap voor het systeem. Daarom moet men administrator-rechten hebben en de optie om systeemmappen weer te geven in de Verkenner inschakelen voordat de functie Zoeken wordt gebruikt. Dit specifieke bestand zou moeten worden gevonden in het volgende pad:

C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\OpenOffice.org<release>\<gebruiker>\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu

waar gebruiker een echte naam van een gebruker is.

Als het bestand eenmaal is opgespoord, hernoem dan eenvoudigweg het bestand (bijvoorbeeld naar iets als Common.xcu.oud) en herstart OpenOffice.org. Er wordt een nieuw Common.xcu-bestand gemaakt en het probleem zou moeten zijn opgelost. 'Single-user installations:'

Als OpenOffice.org voor één enkele gebruiker is geïnstalleerd staat dit bestand waarschijnlijk in het volgende pad:

C:\Program Files\OpenOffice.org<release>\<user>\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu.

Als het besturingssysteem NT/W2k/XP is kan dit bestand in een speciale gebruikersmap van het systeem staan, gebruik dus administrator-rechten en schakel de optie om systeemmappen weer te geven in de Verkenner in voordat de functie Zoeken wordt gebruikt. In Windows 95/98/ME zal de locatie van het bestand zeer waarschijnlijk het voorgesteld pad zijn. Nogmaals, als het bestand eenmaal is opgespoord, hernoem dan eenvoudigweg het bestand (bijvoorbeeld naar iets als Common.xcu.oud) en herstart OpenOffice.org. Er wordt een nieuw Common.xcu-bestand gemaakt en het probleem zou moeten zijn opgelost.

Opmerking: Er kunnen in paden gedeelde bestanden zijn, die Common.xcu heten, zoals de volgende:

C:\[willekeurig pad]\OpenOffice.org<release>\share\registry\......

Verwijder deze gedeelde bestanden NIET!

UNIX systems

The default location for this file under a UNIX installation (single or multi-user) is the following path:

$HOME/OpenOffice.org<release>/<user>/registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu

where $HOME is the user's home directory. As above, simply rename the file (for example, to something like Common.xcu.old) and restart OpenOffice.org. A new Common.xcu file will be created and the problem should disappear.

Where <release> is the release number of the OpenOffice.org you have installed and <user> is the user namme of the particular user installation.


Personal tools