[[:Template:Documentation/AOO]] BASIC Programming Guide

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation
Revision as of 16:52, 9 April 2017 by DiGro (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Book.png
Programmeursgids voor BASIC
[[{{{PrevPage}}}|< Vorige pagina

]]

Volgende pagina >


PDF Icon.gif Downloaden als een PDF of ODT

Deze gids verschaft een introductie in het programmeren met Apache OpenOffice BASIC. Om het meeste uit dit boekwerk te halen, zou u bekend moeten zijn met andere programmeertalen. Uitgebreide voorbeelden worden verschaft om u te helpen om snel uw eigen Apache OpenOffice BASIC-programma's te ontwikkelen.

Template:Documentation/Tip

Deze gids verdeelt de informatie over het beheer van Template:Documentation/AOO in verschillende hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken introduceren u met Apache OpenOffice BASIC:

Deze hoofdstukken bieden een overzicht van Template:Documentation/AOO BASIC en zouden door iedereen moeten worden gelezen door iedereen die van plan is programma's met Template:Documentation/AOO BASIC te schrijven. De resterende hoofdstukken beschrijven de individuele componenten van de Template:Documentation/AOO API meer in detail en kunnen, indien nodig, selectief worden gelezen:

Over Template:Documentation/AOO Basic

De programmeertaal Template:Documentation/AOO BASIC is speciaal ontwikkeld voor Template:Documentation/AOO en is stevig geïntegreerd in het kantoorpakket.

Zoals de naam al suggereert is Template:Documentation/AOO BASIC een programmeertaal uit de BASIC-familie. Iedereen die eerder heeft gewerkt met andere talen van BASIC — in het bijzonder met Visual Basic of Visual Basic for Applications (VBA) van Microsoft — zal snel gewend raken aan Template:Documentation/AOO BASIC. Grote delen van de basisconstructies van Template:Documentation/AOO BASIC zijn vergelijkbaar met Visual Basic.

De programmeertaal Template:Documentation/AOO BASIC kan worden opgedeeld in vier componenten:

  • De taal van Template:Documentation/AOO BASIC: Definieert de elementaire taalkundige constructies, bijvoorbeeld voor het declareren van variabelen, loops en functies.
  • De Runtime-bibliotheek: Biedt standaard functies die niet direct verwijzen naar Template:Documentation/AOO, bijvoorbeeld functies voor het bewerken van getallen, tekenreeksen, datumwaarden en bestanden.
  • De Template:Documentation/AOO API (Application Programming Interface): Maakt toegang mogelijk naar documenten van Template:Documentation/AOO en maken mogelijk dat deze worden gemaakt, opgeslagen, aangepast en afgedrukt.
  • De bewerker voor dialoogvensters: Maakt persoonlijke dialoogvenster en verschaft het bereik voor het toevoegen van besturingselementen en afhandelaars voor gebeurtenissen.
Documentation note.png VBA : Compatibiliteit tussen Template:Documentation/AOO BASIC en VBA relateert aan de Template:Documentation/AOO BASIC-taal en ook naar de de runtime-bibliotheek. De Template:Documentation/AOO API en de Bewerker voor dialoogvensters zijn niet compatibel met VBA (standaardisering van deze interfaces zou veel van de concepten die worden verschaft in Template:Documentation/AOO onmogelijk hebben gemaakt).


Beoogde gebruikers van Template:Documentation/AOO Basic

Het bereik van de toepassing voor Template:Documentation/AOO Basic begint waar de standaard functies van Template:Documentation/AOO eindigen. Routinematige taken kunnen daarom worden geautomatiseerd in Template:Documentation/AOO Basic, koppelingen naar andere programma's kunnen worden gemaakt — bijvoorbeeld naar een server voor een database — en complexe activiteiten kunnen worden uitgevoerd met één druk op een knop door vooraf gedefinieerde scripts te gebruiken.

Template:Documentation/AOO Basic biedt volledige toegang tot alle functies van Template:Documentation/AOO, ondersteunt alle functies, past typen documenten aan en verschaft opties voor het maken van persoonlijke dialoogvensters.

Gebruik van Template:Documentation/AOO BASIC

Template:Documentation/AOO BASIC kan worden gebruikt door elke gebruiker van Template:Documentation/AOO zonder aanvullende programma's of hulpmiddelen. Zelfs in de standaard installatie heeft Template:Documentation/AOO BASIC alle benodigde componenten om zijn eigen macro's in BASIC te maken, inclusief:

  • De integrated development environment (IDE) die een bewerkingsvenster biedt voor het maken en testen van macro's.
  • De interpreter, die nodig is om Template:Documentation/AOO BASIC-macro's uit te voeren.
  • De interfaces baar verschillende toepassingen van Template:Documentation/AOO, die directe toegang tot de documenten van het pakket mogelijk maken.

Meer informatie

De componenten van de API van Template:Documentation/AOO die in deze gids worden besproken werden geselecteerd gebaseerd op hun praktische voordelen voor de programmeur van Template:Documentation/AOO BASIC. In het algemeen worden alleen gedeelten van de interfaces besproken. Bekijk, voor een meer gedetailleerd plaatje, de API-verwijzing.

De Developer's Guide beschrijft de API van Template:Documentation/AOO meer in detail dan deze gids, maar is primair bedoeld voor programmeurs in Java en C++. Iedereen die al bekend is met het programmeren van Template:Documentation/AOO BASIC kan aanvullende informatie vinden in de Developer's Guide over programmeren van Template:Documentation/AOO BASIC en Template:Documentation/AOO. Gevorderde programmeurs zouden Iannz's handleiding kunnen raadplegen.

Programmeurs die direct met Java of C++ willen werken in plaats van met Template:Documentation/AOO BASIC zouden de Apache OpenOffice Developer's Guide moeten raadplegen in plaats van deze gids. Template:Documentation/AOO programmeren met Java of C++ is een aanzienlijk meer complex proces dan programmeren met Template:Documentation/AOO BASIC.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools