Mnemonics HU

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 00:26, 16 March 2010 by B michaelsen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mnemonics - Hungarian language

This page contains tables with mnemonic settings for the Hungarian language. The content of the tables is based on the results of TestTool script f_lvl1_menuentries.bas. This script creates 9 text files with mnemonic settings for various parts of the office suite. Each table corresponds to one text file.

Basic

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
239679 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
239602 ~Templates ~Sablonok S    
           
365076 Digital Signatu~res... Digitális aláí~rások... r    
           
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo ~Nem vonható vissza N    
239856 Can't Re~store Nem ~javítható j    
239858 ~Repeat ~Ismétlés I    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
240001 ~Find & Replace... Ke~resés és csere... r    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
           
239814 F~ull Screen ~Teljes képernyő T    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
           
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239811 ~Close Window ~Ablak bezárása A    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
337765 ~My Macros & Dialogs.Standard - StarOffice Basic ~Saját makrók és párbeszédablakok.Standard - StarOffice Basic S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Calc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
226398 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
           
239687 Re~load Újratö~ltés l    
239931 V~ersions... ~Verziók... V    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
239977 Export as P~DF... Exportálás ~PDF-be... P    
239190 Sen~d Kül~dés d    
           
239724 Propert~ies... ~Tulajdonságok... T    
365076 Digital Signatu~res... Digitális aláí~rások... r    
239602 ~Templates ~Sablonok S    
           
240045 Pa~ge Preview Ny~omtatási kép o    
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo Nem ~vonható vissza v    
239856 ~Can't Restore Nem ~javítható j    
239858 ~Repeat ~Ismétlés I    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
239303 Paste ~Special... ~Irányított beillesztés... I    
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
239600 Chan~ges Válto~zások z    
239933 Co~mpare Document... ~Dokumentumok összehasonlítása... D    
240001 ~Find & Replace... Ke~resés és csere... r    
239883 ~Navigator ~Navigátor N    
239251 ~Headers & Footers... Élőf~ej és élőláb... e    
           
239184 F~ill Kitö~ltés l    
239863 Delete C~ontents... Tartalom ~törlése... t    
239305 Delete C~ells... ~Cellák törlése... C    
239188 ~Sheet ~Munkalap M    
239183 ~Delete Manual Break Törés~pont törlése p    
           
239178 Lin~ks... ~Hivatkozások... H    
239741 P~lug-in ~Bővítőmodul B    
239886 ~ImageMap Inter~aktív kép a    
239784 ~Object ~Objektum O    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
369796 ~Normal ~Normál N    
239266 ~Page Break Preview ~Oldaltörés előnézete O    
           
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239262 ~Formula Bar ~Képlet eszköztár K    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
           
239263 C~olumn & Row Headers Oszlop- és sor~fejlécek f    
239265 ~Value Highlighting É~rtékkiemelés r    
           
239972 ~Data Sources ~Adatforrások A    
           
239814 F~ull Screen ~Teljes képernyő T    
239614 ~Zoom... ~Nagyítás... N    
240098 ********** ~Insert ********** ~Beszúrás B    
239181 ~Manual Break ~Töréspont T    
239103 ~Cells... ~Cellák... C    
371954 ~Rows ~Sorok S    
371955 Co~lumns O~szlopok s    
239106 ~Sheet... ~Munkalap... M    
369797 Shee~t From File... ~Munkalap fájlból... M    
239283 Link to E~xternal Data... ~Hivatkozás külső adatra... H    
239971 S~pecial Character... Különl~eges karakter... e    
376271 Formattin~g Mark Formázási ~jel j    
239845 ~Hyperlink ~Hiperhivatkozás H    
           
239211 ~Function... ~Függvény... F    
239267 F~unction List ~Függvénylista F    
           
239186 ~Names ~Nevek N    
239692 Not~e Jegy~zet z    
           
240101 Pict~ure ~Kép K    
365094 Mo~vie and Sound M~ozgókép és hang o    
240096 ~Object ~Objektum O    
239217 Ch~art... ~Diagram... D    
239765 Float~ing Frame Ús~zó keret z    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormátum o    
239228 ~Default Formatting ~Alapértelmezett formázás A    
           
239113 ~Cells... ~Cellák... C    
369801 ~Row ~Sor S    
369802 Colu~mn ~Oszlop O    
369803 ~Sheet ~Munkalap M    
369798 M~erge Cells Cellák ~egyesítése e    
           
239126 ~Page... ~Oldal... O    
369805 Pri~nt Ranges ~Nyomtatandó tartomány N    
           
239851 C~haracter... ~Karakter... K    
239853 P~aragraph... ~Bekezdés... B    
365088 ~Change Case ~Kisbetű - nagybetű K    
239731 St~yles and Formatting ~Stílusok és formázás S    
239816 Auto~Format... A~utomatikus formázás... u    
239236 C~onditional Formatting... ~Feltételes formázás... F    
           
365092 A~nchor H~orgony o    
240092 Alignmen~t Igazí~tás t    
365090 A~rrange E~lrendezés l    
365091 ~Flip ~Tükrözés T    
365089 ~Group ~Csoportosítás C    
369806 Graph~ic ~Kép K    
240012 Con~trol... Ve~zérlés... z    
240013 For~m... Űr~lap... l    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
365055 ~Spellcheck... ~Helyesírás-ellenőrzés... H    
365087 ~Language ~Nyelv N    
239180 ~Detective ~Detektív D    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Automatikus javítás... A    
           
239213 ~Goal Seek... ~Célértékkeresés... C    
239135 Sc~enarios... E~setek... s    
           
239191 ~Protect Document Dokumentum ~védelme v    
           
239185 Cell Co~ntents Cella~tartalom t    
           
240000 ~Gallery ~Képtár K    
365093 Media Pla~yer ~Médialejátszó M    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-szűrő beállításai... X    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239182 ********** ~Data ********** A~dat d    
239140 ~Define Range... ~Tartomány definiálása... T    
239141 Select ~Range... ~Tartomány kijelölése... T    
           
239142 ~Sort... ~Rendezés... R    
239189 ~Filter ~Szűrő S    
239147 Sub~totals... ~Részösszegek... R    
239252 ~Validity... É~rvényesség... r    
           
239215 ~Multiple Operations... ~Többszörös műveletek... T    
239207 ~Consolidate... Ö~sszesítés... s    
239192 ~Outline ~Vázlat V    
239187 Data~Pilot Adat~tündér t    
           
239268 R~efresh Range Tartomány ~frissítése f    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
239231 ~Split ~Felosztás F    
239272 ~Freeze Rög~zítés z    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
226693 Untitled~2 - StarOffice Calc Névtelen2 - ~StarOffice Calc S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Draw

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
226398 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
           
239687 Re~load Újratö~ltés l    
239931 V~ersions... ~Verziók... V    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
239977 Export as P~DF... Exportálás ~PDF-be... P    
239594 Sen~d Kül~dés d    
           
239724 Propert~ies... ~Tulajdonságok... T    
365076 Digital Signatu~res... Digitális aláí~rások... r    
239602 ~Templates ~Sablonok S    
           
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo Nem ~vonható vissza v    
239856 Can't ~Restore Nem ~javítható j    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
239320 Paste ~Special... ~Irányított beillesztés... I    
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
240001 ~Find & Replace... Ke~resés és csere... r    
239883 ~Navigator ~Navigátor N    
           
239472 Duplicat~e... Megkettőzé~s... s    
           
239691 Poi~nts ~Pontok P    
239412 ~Glue Points ~Csatolópontok C    
           
239428 Cross-fa~ding... Á~túsztatás... t    
239455 F~ields... Me~zők... z    
239513 D~elete Slide ~Dia törlése D    
           
239473 Lin~ks... ~Hivatkozások... H    
239741 P~lug-in ~Bővítőmodul B    
239886 I~mageMap Int~eraktív kép e    
239784 ~Object ~Objektum O    
239470 H~yperlink... Hiperhiv~atkozás... a    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
239498 ~Normal ~Normál N    
239501 ~Master Mint~a a    
           
239591 ~Color/Grayscale ~Színes/szürkeárnyalatos S    
           
369823 ~Page Pane ~Oldal panel O    
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
239322 ~Ruler ~Vonalzó V    
239588 Gr~id ~Rács R    
239596 ~Guides ~Segédvonalak S    
           
239614 ~Zoom... ~Nagyítás... N    
240098 ********** ~Insert ********** ~Beszúrás B    
239480 Slid~e ~Dia D    
239440 D~uplicate Slide D~ia megkettőzése i    
239495 ~Layer... ~Réteg... R    
239494 ~Insert Snap Point/Line... Illesztőpont ~vagy vonal beszúrása... v    
239606 Fiel~ds Me~zők z    
239321 S~pecial Character... Különl~eges karakter... e    
376271 Formatting ~Mark Formázási ~jel j    
239845 ~Hyperlink ~Hiperhivatkozás H    
           
240101 Pict~ure ~Kép K    
365094 Mo~vie and Sound M~ozgókép és hang o    
240096 ~Object ~Objektum O    
241165 Sp~readsheet M~unkafüzet u    
239707 ~Chart... ~Diagram... D    
239765 Float~ing Frame Ús~zó keret z    
           
239481 ~File... ~Fájl... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormátum o    
239949 ~Default Formatting ~Alapértelmezett formázás A    
           
239851 C~haracter... ~Karakter... K    
239853 P~aragraph... ~Bekezdés... B    
239736 ~Bullets and Numbering... ~Felsorolás és számozás... F    
239471 ~Page... ~Oldal... O    
           
365088 ~Change Case ~Kisbetű - nagybetű K    
           
239650 Position and Si~ze... ~Pozíció és méret... P    
239710 L~ine... ~Vonal... V    
239709 A~rea... ~Terület... T    
239314 Te~xt... ~Szöveg... S    
           
239497 ~Layer... ~Réteg... R    
239731 St~yles and Formatting ~Stílusok és formázás S    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
365055 ~Spellcheck... ~Helyesírás-ellenőrzés... H    
365087 ~Language ~Nyelv N    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Automatikus javítás... A    
           
240000 ~Gallery ~Képtár K    
239875 ~Eyedropper Szem~cseppentő c    
365093 Media Pla~yer ~Médialejátszó M    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-szűrő beállításai... X    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239583 ********** ~Modify ********** ~Módosítás M    
239695 ~Rotate ~Forgatás F    
239585 ~Flip ~Tükrözés T    
239589 ~Convert Áta~lakítás l    
           
239590 ~Arrange ~Elrendezés E    
240092 Alignmen~t Igazí~tás t    
239852 ~Distribution... Ta~golás... g    
           
239486 ~Name Object... Objektum el~nevezése... n    
           
239947 ~Group ~Csoportosítás C    
239948 ~Ungroup Cs~oport szétbontása o    
239766 ~Enter Group ~Belépés a csoportba B    
239767 E~xit group ~Kilépés a csoportból K    
           
239485 Comb~ine Össze~vonás v    
239515 ~Split ~Felosztás F    
240093 ~Shapes ~Alakzatok A    
           
239520 C~onnect Öss~zekötés z    
239521 ~Break ~Törés T    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Draw Névtelen2 - ~StarOffice Draw S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

HTML Document

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
226398 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
239687 R~eload Új~ratöltés r    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
240099 Sen~d Kül~dés d    
           
239724 Propert~ies... ~Tulajdonságok... T    
239602 ~Templates ~Sablonok S    
           
240045 Pa~ge Preview Ny~omtatási kép o    
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo Nem ~vonható vissza v    
239856 Can't R~estore Nem ~javítható j    
239858 ~Repeat ~Ismétlés I    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
240290 Paste ~Special... ~Irányított beillesztés... I    
240447 ~Select Text Szöve~g kijelölése g    
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
240001 ~Find & Replace... Ke~resés és csere... r    
239883 ~Navigator ~Navigátor N    
240140 AutoTe~xt... ~Szövegblokk... S    
           
240285 F~ields... Me~zők... z    
240366 Footnote~... ~Lábjegyzet... L    
240175 H~yperlink H~iperhivatkozás i    
           
240286 Lin~ks... ~Hivatkozások... H    
239741 P~lug-in ~Bővítőmodul B    
239886 Ima~geMap Interaktív ké~p p    
239784 ~Object ~Objektum O    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
240142 ~Print Layout ~Nyomtatási elrendezés N    
239739 ~Web Layout ~Webes elrendezés W    
239842 HT~ML Source HT~ML-forrás M    
           
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
240448 ~Ruler ~Vonalzó V    
           
240452 Te~xt Boundaries ~Szöveghatár S    
240465 Fie~ld Shadings Mezők á~rnyalása r    
240467 ~Field Names ~Mezőnevek M    
240463 ~Nonprinting Characters Nem nyomtatható ~karakterek k    
240146 ~Hidden Paragraphs Rejtett bekez~dések d    
           
239972 ~Data Sources ~Adatforrások A    
           
239814 F~ull Screen ~Teljes képernyő T    
239614 ~Zoom... ~Nagyítás... N    
240098 ********** ~Insert ********** ~Beszúrás B    
239606 Fiel~ds Me~zők z    
240188 S~pecial Character... Különl~eges karakter... e    
376271 Formatti~ng Mark For~mázási jel m    
           
240156 ~Section... ~Szakasz... S    
239845 ~Hyperlink ~Hiperhivatkozás H    
           
240183 Footnote~... ~Lábjegyzet... L    
240176 Bookmar~k... Köny~vjelző... v    
240189 Not~e... ~Jegyzet... J    
240147 S~cript... ~Parancsfájl... P    
           
240192 Fra~me... Ke~ret... r    
240190 ~Table... Táblá~zat... z    
240148 Hori~zontal Ruler... Vízsz~intes vonal... i    
239815 ~From File... ~Fájlból... F    
365094 Mo~vie and Sound M~ozgókép és hang o    
240096 ~Object ~Objektum O    
239765 Float~ing Frame Ús~zó keret z    
           
239715 ~File... ~Fájl... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormátum o    
240270 ~Default Formatting ~Alapértelmezett formázás A    
           
239851 C~haracter... ~Karakter... K    
239853 P~aragraph... ~Bekezdés... B    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Felsorolás és számozás... F    
367988 ~Page... ~Oldal... O    
           
365088 ~Change Case ~Kisbetű - nagybetű K    
240264 Co~lumns... ~Hasábok... H    
240371 ~Sections... ~Szakaszok... S    
           
239731 St~yles and Formatting ~Stílusok és formázás S    
368006 Auto~Format A~utomatikus formázás u    
           
365092 A~nchor H~orgony o    
368005 ~Wrap Körbef~uttatás u    
240092 Alignmen~t Igazí~tás t    
365090 A~rrange E~lrendezés l    
365091 ~Flip ~Tükrözés T    
365089 ~Group ~Csoportosítás C    
240096 ~Object ~Objektum O    
371690 Fram~e... Ke~ret... r    
367989 Pict~ure... ~Kép... K    
370560 ********** T~able ********** ~Táblázat T    
370561 ~Insert ~Beszúrás B    
370562 ~Delete ~Törlés T    
370563 ~Select ~Kijelölés K    
240294 ~Merge Cells ~Cellák egyesítése C    
240293 S~plit Cells Cellák ~felosztása f    
240309 Pr~otect Cells Cellák ~védelme v    
240423 Merge ~Table Táblázat ~egyesítése e    
240416 Split T~able Tábláz~at felosztása a    
           
239816 Auto~Format... A~utomatikus formázás... u    
370564 A~utofit ~Méretező M    
370557 ~Heading rows repeat Fejlécsorok ~ismétlése i    
370565 ~Convert Áta~lakítás l    
370558 So~rt... ~Rendezés... R    
240311 Fo~rmula Kép~let l    
240255 ~Number Format... ~Számformátum... S    
240468 Tab~le Boundaries Táblázatsze~gélyek g    
           
240268 Ta~ble Properties... Táblá~zat tulajdonságai z    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
365055 ~Spellcheck... ~Helyesírás-ellenőrzés... H    
365087 ~Language ~Nyelv N    
325790 ~Word Count ~Szavak száma S    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Automatikus javítás... A    
240269 ~Footnotes... ~Lábjegyzetek... L    
           
240000 ~Gallery ~Képtár K    
365093 Media Pla~yer ~Médialejátszó M    
           
239671 ~Bibliography Database ~Irodalomjegyzék-adatbázis I    
           
240464 So~rt... ~Rendezés... R    
240466 Calculat~e S~zámolás z    
240364 Page Formatt~ing ~Oldalakra bontás O    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-szűrő beállításai... X    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer/Web Névtelen2 - ~StarOffice Writer/Web S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Impress

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
226398 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
           
239687 Re~load Újratö~ltés l    
239931 V~ersions... ~Verziók... V    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
239977 Export as P~DF... Exportálás ~PDF-be... P    
239594 Sen~d Kül~dés d    
           
239724 Propert~ies... ~Tulajdonságok... T    
365076 Digital Signatu~res... Digitális aláí~rások... r    
239602 ~Templates ~Sablonok S    
           
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo Nem ~vonható vissza v    
239856 Can't ~Restore Nem ~javítható j    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
239320 Paste ~Special... ~Irányított beillesztés... I    
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
240001 ~Find & Replace... Ke~resés és csere... r    
239883 ~Navigator ~Navigátor N    
           
239472 Duplicat~e... Megkettőzé~s... s    
           
239691 Poi~nts ~Pontok P    
239412 ~Glue Points ~Csatolópontok C    
           
239455 F~ields... Me~zők... z    
239513 D~elete Slide ~Dia törlése D    
           
239473 Lin~ks... ~Hivatkozások... H    
239741 P~lug-in ~Bővítőmodul B    
239886 I~mageMap Int~eraktív kép e    
239784 ~Object ~Objektum O    
239470 H~yperlink... Hiperhiv~atkozás... a    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
369820 ~Normal ~Normál N    
239476 ~Outline ~Vázlat V    
239478 Sli~de Sorter Dia~rendező r    
239399 ~Slide Show ~Diavetítés D    
239511 Notes ~Page Jegyzetek ~oldal o    
239512 H~andout Page E~mlékeztető oldal m    
           
239597 ~Master Mint~a a    
239591 ~Color/Grayscale ~Színes/szürkeárnyalatos S    
           
369824 Tas~k Pane ~Feladat panel F    
369822 S~lide Pane ~Dia panel D    
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
239322 ~Ruler ~Vonalzó V    
239588 Gr~id ~Rács R    
239596 ~Guides ~Segédvonalak S    
           
281858 ~Header and Footer... É~lőfej és élőláb... l    
239614 ~Zoom... ~Nagyítás... N    
240098 ********** ~Insert ********** ~Beszúrás B    
239480 Slid~e ~Dia D    
239440 D~uplicate Slide D~ia megkettőzése i    
239441 E~xpand Slide Dia ~bővítése b    
239442 Su~mmary Slide Ö~sszefoglaló dia s    
281859 P~age Number... ~Oldalszám... O    
281860 Date and ~Time... Dátum és ~idő... i    
239606 Fiel~ds Me~zők z    
239321 S~pecial Character... Különl~eges karakter... e    
376271 Formatting Mar~k Formázási ~jel j    
239845 ~Hyperlink ~Hiperhivatkozás H    
239508 A~nimated Image... ~Animált kép... A    
           
240101 Pict~ure ~Kép K    
365094 Mo~vie and Sound M~ozgókép és hang o    
240096 ~Object ~Objektum O    
241165 Sp~readsheet M~unkafüzet u    
239707 ~Chart... ~Diagram... D    
239765 Float~ing Frame Ús~zó keret z    
           
239481 ~File... ~Fájl... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormátum o    
239949 ~Default Formatting ~Alapértelmezett formázás A    
           
239851 C~haracter... ~Karakter... K    
239853 P~aragraph... ~Bekezdés... B    
239736 ~Bullets and Numbering... ~Felsorolás és számozás... F    
239471 ~Page... ~Oldal... O    
           
365088 ~Change Case ~Kisbetű - nagybetű K    
           
239650 Position and Si~ze... ~Pozíció és méret... P    
239710 L~ine... ~Vonal... V    
239709 A~rea... ~Terület... T    
239314 Te~xt... ~Szöveg... S    
           
239510 Slide D~esign... ~Diatervező... D    
239496 Slide ~Layout... Dia~elrendezés... e    
239731 St~yles and Formatting ~Stílusok és formázás S    
           
239593 ~Group ~Csoportosítás C    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
365055 ~Spellcheck... ~Helyesírás-ellenőrzés... H    
365087 ~Language ~Nyelv N    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Automatikus javítás... A    
           
240000 ~Gallery ~Képtár K    
239875 ~Eyedropper Szem~cseppentő c    
365093 Media Pla~yer ~Médialejátszó M    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-szűrő beállításai... X    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239592 ********** ~Slide Show ********** ~Diavetítés D    
239399 ~Slide Show ~Diavetítés D    
239317 ~Slide Show Settings... Diavetítés ~beállításai... b    
239400 ~Rehearse Timings ~Időzítés kipróbálása I    
           
239509 ~Interaction... ~Közjáték... K    
370546 Custom ~Animation... Egyéni ~animáció... a    
239436 Slide ~Transition... Diaá~tmenet... t    
           
239402 ~Show/Hide Slide Dia ~megjelenítése vagy elrejtése m    
239458 ~Custom Slide Show... ~Egyéni diavetítés... E    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Impress Névtelen2 - ~StarOffice Impress S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Insight

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
239679 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
240099 Sen~d Kül~dés d    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo ~Nem vonható vissza N    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
368533 Paste ~Special... ~Irányított beillesztés... I    
           
372971 ~Delete ~Törlés T    
372972 ~Rename... Átne~vezés... v    
372973 ~Edit... ~Szerkesztés... S    
372974 ~Open Database Object... ~Adatbázis-objektum megnyitása... A    
368550 Create as ~View ~Létrehozás nézetként L    
368554 ~Form Wizard... Űrla~ptündér... p    
368556 Report ~Wizard... ~Jelentéstündér... J    
           
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
368590 Data~base A~datbázis d    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
368591 ~Database Objects ~Adatbázis-objektumok A    
           
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
368593 ~Preview E~lőnézet l    
           
368592 ~Sort ~Rendezés R    
368580 ~Refresh Tables ~Táblák frissítése T    
240098 ********** ~Insert ********** ~Beszúrás B    
368570 ~Form... Űrla~p... p    
368555 ~Report Wizard... ~Jelentéstündér... J    
368571 ~Query (Design View)... ~Lekérdezés (tervezőnézet)... L    
368572 Query (SQL ~View)... Lekérdezés (S~QL-nézet)... Q    
           
368573 ~Table Design... ~Táblatervezés... T    
368574 View ~Design... ~Nézettervezés... N    
368575 View (Si~mple)... Nézet (e~gyszerű)... g    
           
368576 F~older... ~Mappa... M    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
368577 ~Relationships... ~Relációk... R    
368578 ~User Administration... ~Felhasználókezelés... F    
368579 ~Table Filter... Tábl~aszűrő... a    
368581 ~SQL... ~SQL... S    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-szűrő beállításai... X    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
365320 New ~Database - StarOffice Base Új adatbázis - ~StarOffice Base S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Master Doc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
226398 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
           
239687 Re~load Újratö~ltés l    
239931 V~ersions... ~Verziók... V    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
239977 Export as P~DF... Exportálás ~PDF-be... P    
240099 Sen~d Kül~dés d    
           
239724 Propert~ies... ~Tulajdonságok... T    
239602 ~Templates ~Sablonok S    
           
240045 Pa~ge Preview Ny~omtatási kép o    
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo Nem ~vonható vissza v    
239856 Can't R~estore Nem javí~tható t    
239858 ~Repeat ~Ismétlés I    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
240290 Paste ~Special... ~Irányított beillesztés... I    
240447 ~Select Text Szöv~eg kijelölése e    
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
239600 Chan~ges Válto~zások z    
239933 Co~mpare Document... ~Dokumentumok összehasonlítása... D    
240001 ~Find & Replace... Ke~resés és csere... r    
239883 ~Navigator ~Navigátor N    
240140 AutoTe~xt... ~Szövegblokk... S    
           
240181 Exc~hange Database... ~Adatbázisok kiválasztása... A    
240285 F~ields... Me~zők... z    
240366 Footnote~... ~Lábjegyzet... L    
240299 Index Entr~y... ~Jegyzékbejegyzés... J    
240174 ~Bibliography Entry... Irodalomje~gyzék-bejegyzés... g    
240175 H~yperlink H~iperhivatkozás i    
           
240286 Lin~ks... ~Hivatkozások... H    
239741 P~lug-in ~Bővítőmodul B    
239886 ~ImageMap Interaktív ké~p p    
239784 ~Object ~Objektum O    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
240142 ~Print Layout ~Nyomtatási elrendezés N    
239739 ~Web Layout ~Webes elrendezés W    
           
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
240448 ~Ruler ~Vonalzó V    
           
240452 Te~xt Boundaries ~Szöveghatár S    
240465 Fie~ld Shadings Mezők á~rnyalása r    
240467 ~Field Names ~Mezőnevek M    
240463 ~Nonprinting Characters Nem nyomtatható ~karakterek k    
240146 ~Hidden Paragraphs Rejtett bekez~dések d    
           
239972 ~Data Sources ~Adatforrások A    
           
239814 F~ull Screen ~Teljes képernyő T    
239614 ~Zoom... ~Nagyítás... N    
240098 ********** ~Insert ********** ~Beszúrás B    
240178 Manual ~Break... Töréspo~nt... n    
239606 Fiel~ds Me~zők z    
240188 S~pecial Character... Különl~eges karakter... e    
376271 Formattin~g Mark For~mázási jel m    
           
240156 ~Section... ~Szakasz... S    
239845 ~Hyperlink ~Hiperhivatkozás H    
           
240105 He~ader Élő~fej f    
240151 Foote~r É~lőláb l    
240183 Footnote~... ~Lábjegyzet... L    
240182 Captio~n... Felir~at... a    
240176 Bookmar~k... Köny~vjelző... v    
240184 ~Cross-reference... Keresz~thivatkozás... t    
240189 Not~e... ~Jegyzet... J    
240147 S~cript... ~Parancsfájl... P    
240470 Inde~xes and Tables J~egyzékek e    
           
240171 En~velope... ~Boríték... B    
           
240192 Fra~me... Ke~ret... r    
240190 ~Table... Táblá~zat... z    
240148 Hori~zontal Ruler... Vízsz~intes vonal... i    
240101 Pict~ure ~Kép K    
365094 Mo~vie and Sound M~ozgókép és hang o    
240096 ~Object ~Objektum O    
239765 Float~ing Frame Ús~zó keret z    
           
239715 ~File... ~Fájl... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormátum o    
240270 ~Default Formatting ~Alapértelmezett formázás A    
           
239851 C~haracter... ~Karakter... K    
239853 P~aragraph... ~Bekezdés... B    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Felsorolás és számozás... F    
367988 ~Page... ~Oldal... O    
           
365088 ~Change Case ~Kisbetű - nagybetű K    
239970 As~ian phonetic guide... Á~zsiai fonetikus segédlet... z    
240264 Co~lumns... ~Hasábok... H    
240371 ~Sections... ~Szakaszok... S    
           
239731 St~yles and Formatting ~Stílusok és formázás S    
368006 Auto~Format A~utomatikus formázás u    
           
365092 A~nchor H~orgony o    
368005 ~Wrap Körbef~uttatás u    
240092 Alignmen~t Igazí~tás t    
365090 A~rrange E~lrendezés l    
365091 ~Flip ~Tükrözés T    
365089 ~Group ~Csoportosítás C    
           
240096 ~Object ~Objektum O    
371690 Fram~e... Ke~ret... r    
367989 Pict~ure... ~Kép... K    
370560 ********** T~able ********** ~Táblázat T    
370561 ~Insert ~Beszúrás B    
370562 ~Delete ~Törlés T    
370563 ~Select ~Kijelölés K    
240294 ~Merge Cells ~Cellák egyesítése C    
240293 S~plit Cells Cellák ~felosztása f    
240309 Pr~otect Cells Cellák ~védelme v    
240423 Merge ~Table Táblázat ~egyesítése e    
240416 Split T~able Tábláz~at felosztása a    
           
239816 Auto~Format... A~utomatikus formázás... u    
370564 A~utofit ~Méretező M    
370557 ~Heading rows repeat Fejlécsorok ~ismétlése i    
370565 ~Convert Áta~lakítás l    
370558 So~rt... ~Rendezés... R    
240311 Fo~rmula Kép~let l    
240255 ~Number Format... ~Számformátum... S    
240468 Tab~le Boundaries Táblázatsze~gélyek g    
           
240268 Ta~ble Properties... Táblá~zat tulajdonságai z    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
365055 ~Spellcheck... ~Helyesírás-ellenőrzés... H    
365087 ~Language ~Nyelv N    
325790 ~Word Count ~Szavak száma S    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Automatikus javítás... A    
           
240462 Outline ~Numbering... Vázlatszintek szám~ozása... o    
240449 ~Line Numbering... Sors~zámozás... z    
240269 ~Footnotes... ~Lábjegyzetek... L    
           
240000 ~Gallery ~Képtár K    
365093 Media Pla~yer ~Médialejátszó M    
           
239671 ~Bibliography Database ~Irodalomjegyzék-adatbázis I    
           
239934 ~Merge Document... ~Dokumentumok összefésülése... D    
           
240464 So~rt... ~Rendezés... R    
240466 Calculat~e ~Számolás S    
240469 ~Update ~Frissítés F    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-szűrő beállításai... X    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer Névtelen2 - ~StarOffice Writer S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Math

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
226398 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
           
239687 Re~load Újratö~ltés l    
239931 V~ersions... ~Verziók... V    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
240099 Sen~d Kül~dés d    
           
239724 Propert~ies... ~Tulajdonságok... T    
365076 Digital Signatu~res... Digitális aláí~rások... r    
           
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo ~Nem vonható vissza N    
239856 Can't ~Restore N~em javítható e    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
239866 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
240127 ~Next Marker Következő ~jelölés j    
240128 Previous ~Marker Előző jelölé~s s    
           
240103 Ne~xt Error Kö~vetkező hiba v    
240126 Pr~evious Error Elő~ző hiba z    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
240136 U~pdate F~rissítés r    
240117 ~AutoUpdate Display ~Képernyő automatikus frissítése K    
           
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
240138 ~Selection Ké~pletelemek p    
           
239814 F~ull Screen ~Teljes képernyő T    
240134 Z~oom In ~Közelítés K    
240135 Zoo~m Out ~Távolítás T    
240137 Sho~w All Minde~nt mutat n    
239614 ~Zoom... ~Nagyítás... N    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormátum o    
240102 ~Fonts... ~Betűk... B    
240114 F~ont Size... B~etűméret... e    
           
240115 ~Spacing... ~Térköz... T    
240116 A~lignment... ~Igazítás... I    
           
240119 ~Text Mode ~Szöveges mód S    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
240129 ~Catalog... ~Katalógus... K    
240120 ~Import Formula... Képl~et importálása... e    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Math Névtelen2 - ~StarOffice Math S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Writer

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Fájl F    
239727 ~New Ú~j j    
239677 ~Open... ~Megnyitás... M    
365086 Recent Doc~uments Le~gutóbbi dokumentumok g    
           
239804 ~Wizards ~Tündérek T    
           
239680 ~Close ~Bezárás B    
239683 ~Save M~entés e    
226398 Save ~As... Men~tés másként... t    
240035 Sa~ve All Öss~zes mentése z    
           
239687 Re~load Újratö~ltés l    
239931 V~ersions... ~Verziók... V    
           
239944 Expor~t... E~xportálás... x    
239977 Export as P~DF... Exportálás ~PDF-be... P    
240099 Sen~d Kül~dés d    
           
239724 Propert~ies... ~Tulajdonságok... T    
365076 Digital Signatu~res... Digitális aláí~rások... r    
239602 ~Templates ~Sablonok S    
           
240045 Pa~ge Preview Ny~omtatási kép o    
239681 ~Print... ~Nyomtatás... N    
240034 P~rinter Settings... Nyomt~atóbeállítások... a    
           
226157 E~xit ~Kilépés K    
240097 ********** ~Edit ********** ~Szerkesztés S    
239857 Can't ~Undo Nem ~vonható vissza v    
239856 Can't R~estore Nem javí~tható t    
239858 ~Repeat ~Ismétlés I    
           
239860 Cu~t ~Kivágás K    
239861 ~Copy ~Másolás M    
239862 ~Paste ~Beillesztés B    
240290 Paste ~Special... ~Irányított beillesztés... I    
240447 ~Select Text Szöv~eg kijelölése e    
239868 Select ~All ~Mindet kijelöli M    
           
239600 Chan~ges Válto~zások z    
239933 Co~mpare Document... ~Dokumentumok összehasonlítása... D    
240001 ~Find & Replace... Ke~resés és csere... r    
239883 ~Navigator ~Navigátor N    
240140 AutoTe~xt... ~Szövegblokk... S    
           
240181 Exc~hange Database... ~Adatbázisok kiválasztása... A    
240285 F~ields... Me~zők... z    
240366 Footnote~... ~Lábjegyzet... L    
240299 Index Entr~y... ~Jegyzékbejegyzés... J    
240174 ~Bibliography Entry... Irodalomje~gyzék-bejegyzés... g    
240175 H~yperlink H~iperhivatkozás i    
           
240286 Lin~ks... ~Hivatkozások... H    
239741 P~lug-in ~Bővítőmodul B    
239886 ~ImageMap Interaktív ké~p p    
239784 ~Object ~Objektum O    
239604 ********** ~View ********** ~Nézet N    
240142 ~Print Layout ~Nyomtatási elrendezés N    
239739 ~Web Layout ~Webes elrendezés W    
           
365072 ~Toolbars ~Eszköztárak E    
239987 Status ~Bar Állapot~sor s    
239984 Input M~ethod Status ~Beviteli eljárás állapota B    
240448 ~Ruler ~Vonalzó V    
           
240452 Te~xt Boundaries ~Szöveghatár S    
240465 Fie~ld Shadings Mezők á~rnyalása r    
240467 ~Field Names ~Mezőnevek M    
240463 ~Nonprinting Characters Nem nyomtatható ~karakterek k    
240146 ~Hidden Paragraphs Rejtett bekez~dések d    
           
239972 ~Data Sources ~Adatforrások A    
           
239814 F~ull Screen ~Teljes képernyő T    
239614 ~Zoom... ~Nagyítás... N    
240098 ********** ~Insert ********** ~Beszúrás B    
240178 Manual ~Break... Töréspo~nt... n    
239606 Fiel~ds Me~zők z    
240188 S~pecial Character... Különl~eges karakter... e    
376271 Formattin~g Mark For~mázási jel m    
           
240156 ~Section... ~Szakasz... S    
239845 ~Hyperlink ~Hiperhivatkozás H    
           
240105 He~ader Élő~fej f    
240151 Foote~r É~lőláb l    
240183 Footnote~... ~Lábjegyzet... L    
240182 Captio~n... Felir~at... a    
240176 Bookmar~k... Köny~vjelző... v    
240184 ~Cross-reference... Keresz~thivatkozás... t    
240189 Not~e... ~Jegyzet... J    
240147 S~cript... ~Parancsfájl... P    
240470 Inde~xes and Tables J~egyzékek e    
           
240171 En~velope... ~Boríték... B    
           
240192 Fra~me... Ke~ret... r    
240190 ~Table... Táblá~zat... z    
240148 Hori~zontal Ruler... Vízsz~intes vonal... i    
240101 Pict~ure ~Kép K    
365094 Mo~vie and Sound M~ozgókép és hang o    
240096 ~Object ~Objektum O    
239765 Float~ing Frame Ús~zó keret z    
           
239715 ~File... ~Fájl... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormátum o    
240270 ~Default Formatting ~Alapértelmezett formázás A    
           
239851 C~haracter... ~Karakter... K    
239853 P~aragraph... ~Bekezdés... B    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Felsorolás és számozás... F    
367988 ~Page... ~Oldal... O    
           
365088 ~Change Case ~Kisbetű - nagybetű K    
239970 As~ian phonetic guide... Á~zsiai fonetikus segédlet... z    
240264 Co~lumns... ~Hasábok... H    
240371 ~Sections... ~Szakaszok... S    
           
239731 St~yles and Formatting ~Stílusok és formázás S    
368006 Auto~Format A~utomatikus formázás u    
           
365092 A~nchor H~orgony o    
368005 ~Wrap Körbef~uttatás u    
240092 Alignmen~t Igazí~tás t    
365090 A~rrange E~lrendezés l    
365091 ~Flip ~Tükrözés T    
365089 ~Group ~Csoportosítás C    
           
240096 ~Object ~Objektum O    
371690 Fram~e... Ke~ret... r    
367989 Pict~ure... ~Kép... K    
370560 ********** T~able ********** ~Táblázat T    
370561 ~Insert ~Beszúrás B    
370562 ~Delete ~Törlés T    
370563 ~Select ~Kijelölés K    
240294 ~Merge Cells ~Cellák egyesítése C    
240293 S~plit Cells Cellák ~felosztása f    
240309 Pr~otect Cells Cellák ~védelme v    
240423 Merge ~Table Táblázat ~egyesítése e    
240416 Split T~able Tábláz~at felosztása a    
           
239816 Auto~Format... A~utomatikus formázás... u    
370564 A~utofit ~Méretező M    
370557 ~Heading rows repeat Fejlécsorok ~ismétlése i    
370565 ~Convert Áta~lakítás l    
370558 So~rt... ~Rendezés... R    
240311 Fo~rmula Kép~let l    
240255 ~Number Format... ~Számformátum... S    
240468 Tab~le Boundaries Táblázatsze~gélyek g    
           
240268 Ta~ble Properties... Táblá~zat tulajdonságai z    
239601 ********** ~Tools ********** ~Eszközök E    
365055 ~Spellcheck... ~Helyesírás-ellenőrzés... H    
365087 ~Language ~Nyelv N    
325790 ~Word Count ~Szavak száma S    
           
239926 ~AutoCorrect... ~Automatikus javítás... A    
           
240462 Outline ~Numbering... Vázlatszintek szám~ozása... o    
240449 ~Line Numbering... Sors~zámozás... z    
240269 ~Footnotes... ~Lábjegyzetek... L    
           
240000 ~Gallery ~Képtár K    
365093 Media Pla~yer ~Médialejátszó M    
           
239671 ~Bibliography Database ~Irodalomjegyzék-adatbázis I    
           
368010 ~Mail Merge Wizard... ~Körlevéltündér K    
           
240464 So~rt... ~Rendezés... R    
240466 Calculat~e ~Számolás S    
240469 ~Update ~Frissítés F    
           
240100 ~Macros ~Makrók M    
365075 ~Package Manager... ~Csomagkezelő... C    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-szűrő beállításai... X    
239978 ~Customize... ~Testreszabás... T    
239659 ~Options... ~Beállítások... B    
239599 ********** ~Window ********** ~Ablak A    
239808 ~New Window Új ~ablak a    
239811 ~Close Window Ablak ~bezárása b    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~Névtelen1 - StarOffice Writer N    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer Névtelen2 - ~StarOffice Writer S    
240090 ********** ~Help ********** ~Súgó S    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Súgó S    
239633 What's ~This? ~Mi ez? M    
           
239986 ~Support Tá~mogatás m    
239898 ~Registration... R~egisztrálás... e    
377478 Check for ~Updates... ~Frissítések keresése... F    
           
240033 A~bout StarOffice ~A StarOffice névjegye A    

Personal tools