MN/FAQ

From Apache OpenOffice Wiki
< MN
Revision as of 20:09, 2 October 2008 by Badaa (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Монгол OpenOffice.org төсөл

Үндсэн хуудас:

ОпенОфис.орг-н монгол хэл дээрх ТТА (FAQ)

FAQ нь англиар „frequently asked questions“ буюу орчуулбаас „түгээмэл тавигддаг асуултууд“ гэж бууна. Эндээс та монгол хэрэглэгчдийн шуудангийн жагсаалт users@mn.openoffice.org, чуулга уулзалтууд гэх мэт газруудад монгол хэлний багт хамгийн түгээмэл тавигддаг асуултуудыг авна. Асуултуудыг албан програмын модулиудаар нь ангиллаа.

Програмын тухай ерөнхий
Үйл ажиллагааны хүрээ хязгаар, чадал, лиценз гэх мэттэй холбоотой асуулт ба хариултууд.
Суулгалт
Суулгах үйл ажиллагаатай ххолбоотой асуулт ба хариултууд.
Програмын функц
Албан програмын багцад хамаардаггүй програмтай холбоотой асуулт ба хариултууд.
Бичвэр боловсруулагч Writer
Fragen und Antworten zur Бичвэр боловсруулагч Writer-тай холбоотой асуулт ба хариултууд.
Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулагч Calc
Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулагч Calc-тай холбоотой асуулт ба хариултууд.
Үзүүлэн боловсруулагч Impress
Үзүүлэн боловсруулагч Impress-тэй холбоотой асуулт ба хариултууд.
Зураач Draw
Зураг боловсруулагч Draw-тай холбоотой асуулт ба хариултууд.
Томьёо боловсруулагч Math
Томьёо боловсруулагч Math-тай холбоотой асуулт ба хариултууд.
Өгөгдлийн сан Base
Өгөгдлийн сангий холболт болон Base-тэй холбоотой асуулт ба хариултууд.
Personal tools