Jak zgłaszać błędy

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 09:35, 30 August 2008 by Quest-88 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

1. Na stronie qa.openoffice.org, w belce po lewej stronie znajdziesz pozycję Enter issues.
2. Znajdziesz tam kilka istotnych informacji, z którymi powinieneś się zapoznać. A w skrócie:

  1. Musisz posiadać konto w systemie
  2. Przed wysłaniem każdego zgłoszenia sprawdź czy ktoś Cię nie uprzedził
  3. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami. Brzmią one tak:
# Jeden problem - jedno zgłoszenie (czyli w jednym zgłoszeniu nie omawiamy pięciu problemów)
# Opisz sensownie problem
# Opisz krok po kroku jak dokonałeś wywrotki pakietu
# Dostarcz stosowny dokument jeśli to możliwe (jeśli masz problem z dokumentem, załącz go!)
# Dostarcz załączniki do zgłoszeń jeśli to możliwe (mockupy, pathe, kawałki kodu)
# Podaj wszystkie możliwe istotne informacje związane z zgłoszeniem

Gdy już jesteś w posiadaniu tej niezbędnej wiedzy, możesz przejść dalej. Jesteś na przedostatnim etapie i finiszujesz. Wybierasz odpowiedni komponent / język / projekt / moduł kodu → uzupełniasz pola → piszesz.

Personal tools