FA/Help:Page naming

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 20:17, 10 March 2011 by Myfiuver (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

OpenOffice.org از صفحات زیر مجموعه برای دسته بندی صفحاتی که موضوعات مشابه دارند در کنار همدیگر استفاده می کند. برای انجام اینکار یکسری دستورالعمل های نامگذاری صفحات وجود دارد که می توانید از آنها برای مطمئن شدن از اینکه صفحات موجود و صفحات جدید به طور مناسبی دسته بندی شده اند استفاده کنید.

صفحات ویکی با زبان های مختلف تحت عنوان همان صفحه در همان زبان دسته بندی می شوند. مثلن صفحات فرانسوی زبان تحت عنوان FR دسته بندی می شوند. مثلن یک صفحه فرانسوی دریک صفحه فرعی در دسته بندی FR/Documentation یافت می شود.این الگو در سایر زبان ها نیز تکرار می شود. برخی از زبان ها هنوز چنین ساختاری ندارند. اما هدف این است که تمامی زبان ها از این ساختار پیروی کنند. برخی از مزایای این ساختار بندی به شرح زیر می باشد:

  • در بالای هر صفحه فرعی یک شناسه به طور اتوماتیک ایجاد می شود
  • تمامی صفحات با موضوعات یکسان در یک مکان یافت می شوند.
    • این ویژگی قابلیت جستجو را افزایش می دهد. از این ویژگی برای سرچ از طریق گوگل که تنها موضوع خاصی یا زبان خاصی را دنبال می کنند استفاده می شود.

شما می توانید در هر صفحه اصلی ویا تمام صفحات فرعی از "watch" استفاده کنید نگهداری از ویکی بسیار ساده است.

هنگامی که یک صفحه جدید ایجاد می کنم چه نامی را باید برای آن انتخاب کنم؟

هنگام ایجاد یک صفحه جدید از اینکه ساختار صفحه فرعی رعایت شده اطمینان حاصل کنید. برای مثال اگر صفحه جدیدی که حاوی ویژگی باینری برای UNO با نام NewSpecName ساخت اید باید آنرا بدین صورت نامگذاری کنید. Uno/Binary/Spec/NewSpecName

هنگام ترجمه یک صفحه چه نامی را برای آن اتخاب کنم؟

هنگامی که یک صفحه را ترجمه میکنید باید از همان اصول ایجاد یک صفحه جدید پیروی کنید. صفحات ترجمه شده باید تحت عنوان زبان خود دسته بندی شوند.برای مثال اگر یک صفحه ای را با عنوان DevGuidePage ترجمه کرده اید باید نامه صفحه به صورت DE/Documentation/DevGuide/DevGuidePage باشد وقبل از آن کد ISO بیاید.

آیا نام صفحه را هم باید ترجمه کرد؟ یا اینکه باید نام زبان اصلی آنرا ثبت کرد؟

این مسئله به صفحه مربوطه دارد. در برخی مواقع شما می توانید نام صفحه را ترجمه کنید و در سایر موارد بهتر است که نام صفحه را ترجمه نکنید و عنوان صفحه را با استفاده از {{DISPLAYTITLE:Localised title}}.بومی سازی کنید.

ترجمه راهنمای کاربران و راهنمای ادمین و صفحه راهنمای اصلی همواره باید نام همان صفحه را برای تمام ترجمه ها در برداشته باشد.هرصفحه ترجمه شده تنها از لحاظ اسمی با کد زبانی استانداردی که قبل از نام صفحه می آید متمایز می شود. .
Personal tools
In other languages