Da.Release31

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 09:32, 24 February 2010 by B michaelsen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

OpenOffice.org 3.1

OpenOffice.org er efterhånden blevet det mest populære alternativ til MS Office. Rigtig mange danskere har taget programmet i brug og der er ingen tvivl om, at OpenOffice.org sagtens kan leve op til de fleste brugeres daglige behov.

OpenOffice.org er levende og der kommer jævnligt nye versioner. Masterplanen for OpenOffice.org består af fire årlige opdateringer, hvoraf de to indeholder nye funktioner og de øvrige to er bug-fix releases.

Version 3.1 er frigivet d. 7. maj 2009.

Herunder kan du læse om, hvilke nyheder du kan forvente i version 3.1.

Hvis du er interesseret i en mere komplet, detaljeret og teknisk gennemgang af ændringerne kan du gå til denne side: [1]

Generelle forbedringer

Hastighed

Der pågår en løbende vurdering af programmets performance (hastighed) og et nyt projekt har sat fokus på netop dette emne. I første omgang er der igangsat en række analyser som skal undersøge hvor problemerne er størst og hvad årsagen er. Et af de største problemer er programmets opstartstid og med forskellige tekniske hjælpemidler, er det lykkedes at finde frem til årsagen.

Resultatet af dette arbejde må vi vente på lidt endnu, men der er dog en mærkbar forbedring i hastigheden i forhold til version 3.0 og 3.0.1.

Overstrege tekst

Lige som det er muligt at understrege og gennemstrege, er det nu også muligt med tegntypografi at overstrege en tekst.

Overline.jpg

Zoomhåndtag i statusbaren

Det meget populære zoomhåndtag, der blev introduceret i Writer i OpenOffice.org 3.0, er nu også tilgængeligt i Calc, Impress og Draw.

image32-small.png

Forbedret fremtræden på skærmen

OpenOffice.org benytter en teknik, der kaldes anti-aliasing til at forbedre måden tegninger (linjer, cirkler, diagrammer o.s.v.) fremtræder på skærmen. Du vil bemærke en umiddelbar forbedring, idet disse objekter fremtræder mere klart. Især diagrammer, hvorend de optræder i OpenOffice.org.

Dette har også forbedret grafisk geometri, f.eks. hvis du overlapper en figur med en anden for at skabe en kombineret figur.

image11-small.png

Lettere at flytte tegninger

Når du trækker et objekt over skærmen i en tegning, vil OpenOffice.org nu vise dig 'skyggen' af objektet mens du trækker, frem for kun et prikket omrids. Det vil gøre det lettere for dig at placere objektet præcist.

image12-small.png

Forbedret låsning af filer

Hvis du arbejder i et netværk hvor flere personer har adgang til de samme dokumenter, kan låsning af filer forhindre at der fejlagtigt overskrives ændringer af andre personer. Fordi OpenOffice.org fungerer på flere operativsystemer, kan vi ikke forlade os på operativsystemet alene. OpenOffice.org har nu sin egen mekanisme til at sikre, at et dokument låses, selv i tilfælde, hvor operativsystemets fillåsning svigter. Det er også muligt at se hvem der har et bestemt dokument åbent og der med spærrer for andre.

image13-small.png

Forbedringer til dokumentegenskaber

Det er muligt at oprette brugerdefinerede felter i dokumentegenskaber og det er også muligt selv at definere datatypen for de pågældende metainformationer.

Properties.jpg

Writer

Forbedret ændringshåndtering

En længe ønsket forbedring, har været lettere håndtering af ændringer. Hvis du benytter ændringshåndtering, vil du fremover kunne acceptere eller afvise ændringer direkte i teksten. Højreklik på den ændrede tekst, og vælg fra menuen om du vil acceptere eller afvise ændringen.

Change.png

Forbedret håndtering af hyperlinks

Hvis du i dit dokument har indsat hyperlinks, kan du fremover lettere arbejde med disse links. Højreklik på linket og vælg fra menuen om du vil åbne, slette, redigere eller kopiere linkmålet.

Forbedret Kommentarfunktion

Kommentarfunktionen er forbedret så det nu også er muligt at kommentere en kommentar. Det er altså muligt at oprette en kommentar til en kommentar.

Notes.jpg

Det er også muligt at søge i kommentarer.

Markering af tekst

Markering af tekst vises nu fremhævet og ikke som tidligere med 'omvendt' farve. Markeret tekst bliver dermed mere læsbar.

image21-small.png

Calc

Omdøb ark med dobbeltklik

Dobbeltklikker du på en arkfane i et Calc regneark, vil du nu se en dialogboks, hvor du kan omdøbe arket. I tidligere versioner måtte du højreklikke og vælge 'Omdøb' fra menuen. Denne ændring gør det lettere at udføre denne ofte brugte funktion.

image31-small.png

Forbedret sortering

Der er lavet en lang række ændringer for at gøre sortering i Calc mere logisk, konsistent og kraftfuld. Første gang du sorterer, vil Calc antage at du ønsker at sortere efter den kolonne, hvor din markør er placeret. Knappen i værktøjslinjen bruger nu samme logik som sorteringsdialogen til at afgøre om et område har kolonneoverskrifter. Endelig vil Calc nu opretholde den oprindelige sorteringsorden med ens sorteringsnøgler.

Syntaksforslag

Calc viser nu formlens syntakst lige ved siden af den celle du skriver i, som en smart hjælp når du skriver formler.

image33-small.png

Hastighed

En række performanceproblemer i Calc er fjernet, hvilket resulterer i en dramatisk højere hastighed i de to testcases, som har været udgangspunktet: Fra 24 sekunder til 1,2 sekunder i det første eksempel og fra 1 time til ca. 12 minutter i det andet eksempel. Dette er en del af det fortsatte arbejde med at optimere hastigheden i OpenOffice.org og specielt i Calc.

Diagrammer

Manglende data

Nu kan du vælge om manglende data skal vises som huller i diagrammet eller om de manglenda data skal antages at være nul.

Placering af akser

Der er sket en del forbedringer i håndtering af diagrammer. Bl.a. er det muligt at positionere (placere) akserne og aksernes etiketter mere præcist. Det er også muligt at angive præcis placering af aksernes interval mere præcist.

Axis.jpg

Bedre grafisk visning

Som følge af de forbedringer, der er foretaget i håndtering af grafiske elementer, vil også diagrammer fremstå bedre. Herunder ses det samme diagram fra henholdsvis 3.0.1 og 3.1.0:

ChartOld.jpg Chart.jpg

Impress

Skriftstørrelse

Impress har fået et par smarte ikoner som forstørrer eller formindsker den markerede tekst.

image61-small.png

Kontrol over medier

Det er muligt at kontrollere medier som f.eks. lyd og video ved hjælp af effekter. Det betyder at du f.eks. kan starte en video med et klik eller automatisk efter 5 sekunder.

Media.jpg

Draw

Se afsnittet #Generelle forbedringer

Base

SQL Syntaks fremhævning

Når du redigerer SQL vil Base nu vise SQL-syntaksen fremhævet med farver. Du vil også se at paranteserne blinker, for at indikere hvilke paranteser, der hænger sammen. Formålet er at gøre SQL redigering lettere og undgå fejl i syntaksen.

Du kan lave dit eget farveskema ved hjælp af Funktioner - Indstillinger - OpenOffice.org - Udseende - SQL Syntaks fremhævning og vælge din egen skrifttype fra Funktioner - Indstillinger OpenOffice.org - Skrifttyper.

image51-small.png

Makro i database dokumenter

Det er nu muligt at lave makroer i databaser. Dermed bliver det muligt at lave egentlige applikationer ved hjælp af Base.

Internationalisering

Forbedret støtte for tovejs skriftformer

Complex Text Layout (CTL) og BiDirectional Text (BDT) er forbedret meget i forhold til justering.

Formular kontrol elementer og diagrammer kan nu også benytte BDT.

image71.png

Personal tools