Base újdonságai a 3.1-s változatban

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 10:25, 16 February 2009 by Timarandras (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

OOo Base 3.1 adatbázis újdonságai

Összeállítva a features@dba.openoffice.org levelezési lista leveleiből és a hivatkozott dokumentumokból.


Base általában

Makrók az adatbázis dokumentumban

Az adatbázis dokumentum (.odb) tartalmazza a beillesztett makrókat és parancsfájlokat pontosan olyan módon, mint az összes OOo dokumentum forma eddig is tette.

Eddig, a makrókat az adatbázis dokumentum szövegdokumentum formátumú részeiben, űrlapokban jelentésekben lehetett tárolni, ez most megváltozik, egy helyre kerül az adatbázis dokumentumba.

Ez azt jelenti, hogy a makrók az űrlapokból átmozgatásra kerülnek az adatbázis dokumentum fő részébe, a makrók hozzárendelésére ezután csak innen lesz lehetséges az űrlapok elemeihez, nem pedig mint eddig az űrlapban tárolt makrókhoz. A makrók futhatnak az adatbázis dokumentum bármely részében, a fő dokumentumban vagy az űrlapok, jelentésekben, táblatervezőben, lekérdezéstervezőben, relációtervezőben, adattábla nézetben. A makró testreszabása lehetséges bármely komponens menüjébe, eszköztárába. Az űrlapon vagy jelentésben történő makró rögzítés során a mentési lehetőségek között, az űrlap és a jelentés nem lesz ott, csak az adatbázis dokumentum.

Áttelepítés

Az OpenOffice.org 3.1 előtt készült adatbázis dokumentumokban találhatunk makrókat és parancsfájlokat tartalmazó űrlapokat és jelentéseket, mivel ez a 3.1-ben nem megengedett, a makrók áttelepítésére van szükség. A dokumentum átalakítását úgy, hogy a makrók és parancsfájlok az adatbázis dokumentumba kerüljenek – nem lehet automatikusan megtenni.

Kompatibilitási figyelmeztetés

Amikor a felhasználó egyszerűen csak amikor először megnyitja a makrós és/vagy parancsfájlos beágyazott dokumentumos „régi” adatbázis dokumentumot, semmi különös sem történik csak egy figyelmeztető felugró ablak jön elő. Amíg a felhasználó nem migrálta a makrókat, minden beágyazott és az adatbázis dokumentum úgy viselkedik mint az OOo előző változatában, mintha az itt leírt módosítás meg sem történt volna. Mindemellett a felhasználó új makrókat hozhat létre, módosíthatja őket, az űrlapokon/jelentéseken belül.


Parancsfájlok és makrók áttelepítése tündér

Új menüelem került bevezetésre, az Eszközök főmenüelemhez, közvetlenül az SQL.. menüelen alá "Parancsfájlok és makrók áttelepítése..." névvel. Ez a menüelem addig látható amíg az áttelepítés meg nem történik.

Amikor a felhasználó kiválasztja a fent leírt menüelemet, a tündér előjön és végigvezeti az áttelepítési folyamaton, amelyik a következő lépéseket tartalmazza:

  1. bezárja az összes nyitott beágyazott dokumentumot, űrlapokat, jelentéseket, és minden nyitott tervezőt
  2. biztonsági mentést készít az adatbázis dokumentumról
  3. áttelepíti a parancsfájlokat és makrókat, közben grafikusan kijelzi az előre haladást
  4. összefoglalás

Az új tulajdonság részletes leírása itt olvasható:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Macros_in_Database_Documents


Űrlapok/jelentések könnyebben elérhető programozása

Az adatbázis dokumentumba beágyazott űrlapok/jelentések könnyebben programozhatók:

ThisDatabaseDocument.FormComponents.getByName( "urlap_neve").open

megnyitja az „urlap_neve” űrlapot, hasonlóan ahhoz mintha kétszer rákattintanánk az űrlapra a felhasználói felületen.

Új beállítási lehetőség az illesztő programok egyenkénti osztályútvonalainak elő-beállítására

Új beállítási lehetőség a JDBC illesztő programok elő-kiválasztására az org.openoffice.Office.DataAccess beállító modulnál, amely lehetővé teszi az illesztő programok egyenkénti osztályútvonalainak elő-beállítását.


Az OOo megosztott telepítése esetében a rendszergazda e lehetőség kiaknázásával a telepítés előtt beállíthatja az osztályútvonalakat anélkül, hogy a telepítés után a felhasználónak hozzá kellene adnia a JAR fájlokat, a Java beállításoknál.


Az új útvonal, az új beállítási csomóponthoz:

/org.openoffice.Office.DataAccess/JDBC/DriverClassPaths.


Minta beállítási kódrész:

<node oor:name="JDBC">

<node oor:name="DriverClassPaths">

<node oor:name="com.mysql.jdbc.Driver" oor:op="replace">

<prop oor:name="Path">

<value>url_to_jar_file</value>

</prop>

</node>

</node>

</node>


A reláció tervező értesítésre kerül az adatbázis struktúra megváltozásáról

A reláció tervező érzékeli azt, amikor új tábla került hozzáadásra, valamint az új oszlop esetében is. A „Tábla hozzáadása” párbeszéd ablak is értesítésre kerül az új tábla hozzá adásáról.


A reláció tervező támogatja a önhivatkozást

A reláció tervező támogatja az olyan hivatkozásokat amikor a meghivatkozott tábla azonos a hivatkozó táblával.

Táblák

A fájl alapú adatbázisokhoz relatív útvonal

Jelenleg, ha fájl alapú adatbázist készítünk (dBase, vagy táblázatkezelő munkalap), a fájlra való hivatkozás (URL) abszolút módon kerül tárolásra – például így: "[../../../foo/bar file:///c:/foo/bar]".

Ennek eredményeként amikor az adatbázis dokumentumot (az .odb fájlt) átmásoljuk egy másik gépre, vagy létre kell hozni ugyanezt a struktúrát, vagy az adatbázisban kell a beállítást megváltoztatni.

Mostantól lehetséges az útvonalak relatív tárolása, ha a beállítások között aktiváljuk „A fájlrendszerhez viszonyított URL-ek mentése” opciót az Eszközök>Beállítások>Megnyitás és mentés>Általános fülön.


A táblatervező a HSQLDB esetében másként kezeli az elsődleges kulcsokat

Ez csak a HSQLDB esetére alkalmazható.

Aminkor a felhasználó automatikus értékadást állít be, akkor ezzel egy időben az elsődleges kulcs is erre az oszlopra kerül beállításra a táblában. Ha a felhasználó később eltávolítja az elsődleges kulcs jelzését, az automatikus értékadás is eltűnik ezzel egyidejűleg.

A HSQLDB csak egy automatikus értékadási oszlopot támogat, amelynek ezzelegyidejűleg elsődleges kulcsnak kell lennie.

Megjegyzés: Ha az elsődleges kulcs egynél több oszlopot tartalmaz akkor az automatikus értékadás nem alkalmazható.


Az adatbázis nézetek szerkesztésre történő megnyitásakor automatikusan bekapcsol a „SQL-parancs közvetlen futtatása” üzemmód

Amikor a nézettervező bekapcsolásra kerül, a benne lévő SQL parancsok szerkesztésére (ez csak a HSQLDB beépített változatára támogatott), a lekérdezés tervező automatikusan „SQL-parancs közvetlen futtatása” üzemmódba kapcsol.

Lekérdezések

A függvény argumentumokban a paraméterek felismerése

OOo képes a függvények argumentumaiban felismerni a paramétereket.

Az olyan lekérdezésekben mint a SELECT CONCAT( :C, "nev" ) FROM "nev", a lekérdezés végrehajtásakor, az előugró párbeszéd ablakban lehet a paramétereket megadni.


Lekérdezéstervező: kiterjesztett SQL szintaxis

Az SQL értelmező helyesen kezeli a TRIM parancsot.

(Ez a függvény az üres szóközöket távolítja el a karakterlánc elől és után.)

Mostantól támogatott

TRIM( FROM <OSZLOP_NEV> )

vagy röviden

TRIM( BOTH FROM <OSZLOP_NEV> )


SQL szintaxis kiemelés

Az SQL szintaxis kiemelés hozzáadásra került az Eszközök>SQL... és az SQL nézetbe. Az SQL nézet betűi a HTML és a BASIC IDE szín beállításait használja.

Részletes leírás:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SQL_Syntax_Highlighting


Űrlapok

Űrlap vezérlőelemek: új tulajdonság: „Szövegirány”

Az összes űrlap vezérlőelemnél alkalmazható az új tulajdonság a „Szövegirány”, amely természetesen a szöveg irányát állítja be. Az olyan szövegeknél melynek az iránya jobbról-balra, mint például az arab, héber vagy a hindi, az űrlap furcsán néz ki ha az űrlapelemek szövegiránya balról-jobbra. Az új tulajdonság a Tulajdonságok, Általános fülön a „Címkemező”alatt található, amennyiben a nyelvi beállításoknál engedélyezve van a komplex szövegelrendezés(CTL) támogatása.


Részletes leírás:

http://specs.openoffice.org/g11n/Right-to-left_control_forms/R2L-enabled_control_forms.sxw

Űrlap vezérlőelemek: új tulajdonság: „Adatmegadás szükséges”

Az összes olyan vezérlőelemnél, amelyik adatbázis oszlophoz csatlakoztatható (tehát van Adat füle), új tulajdonság található „Adatmegadás szükséges”az „Üres szöveg= NULL” alatt.


Az új tulajdonsággal leellenőrizhető, hogy a vezérlőelem beviteli mezője üres-e (NULL). Az összes olyan vezérlő elemre elvégezhető ez az ellenőrzés, amely olyan mezőhöz csatlakozik, amely kötelezően kitöltendő (Amelyre nem megengedett a speciális NULL érték), közvetlenül az űrlapon lévő rekord adatbázisba történő beírása előtt.

Ha ez a tulajdonság „Igen”-re állított, és a beviteli mező nem tartalmaz értéket amit az adatbázisba lehetne bevinni, a felhasználót egy hiba jelzés figyelmezteti, és a kurzor a problémás mezőre ugrik. Ez az „Igen” tulajdonság beállítás figyelhető meg a régebbi változatoknál jelenleg is, és most is így működik, ez az új tulajdonság alapbeállítása is.


Ha ez a tulajdonság „Nem”-re állított, és a mező nem tartalmaz adatot amikor az adatbázisba az írás megtörténik, akkor ezt a mezőt nem veszi figyelembe. Az űrlaphoz csatlakozó adatbázismotortól függ mi történik ilyenkor, vagy elutasításra kerül az adatfrissítés, vagy a hivatkozott mező kitöltésre kerül a szerver oldali alapértékkel.

Ha az „Űrlap-adatbeviteli ellenőrzések a kötelező mezők számára” nem került aktiválásra a Szerkesztés>Adatbázis>Speciális beállítások.... alatt,az „Adatmegadás szükséges” tulajdonság az összes ilyen beállítású mezőt figyelmen kívül hagyja, mivel az alkalmazás szintű beállítások felül írják az egyedi vezérlő elem beállítását.

Ha az adatmező nincs beállítva (vagyis üres), ekkor a „Adatmegadás szükséges” is deaktiválásra kerül, mivel csak a csatlakoztatott mezőkre érvényes amúgy is.

Ha az „Üres szöveg= NULL” beállítása „Nem”, akkor a „Adatmegadás szükséges” szintén kikapcsolásra kerül, mivel az „Üres szöveg= NULL” „Nem” akkor ha a felhasználó nem ad meg adatot, akkor a konkrét NULL érték helyett egy üres karakterlánc kerül rögzítésre a táblában, tehát mindenképpen nem-NULL érték kerül be a felhasználó tevékenységétől függetlenül.


„Üres szöveg= NULL” viselkedésének finomítása

Az „Üres szöveg= NULL” „Igen”-re állított vezérlőelemek viselkedése finomításra került. Ez a változtatás, a jelenlegi űrlapok viselkedésében változást okoz a korábbiakhoz képest, de az elvárt viselkedéshez közelebbi a működése.


Először is, a tulajdonság figyelembe vételre kerül anélkül, hogy a rekord mentése előtt bármit is tett volna a. Így, képzelje le amikor egy vezérlő elem, amelynek a tulajdonsága „Igen”-re van állítva, egy üres karakterlánc, akkor ez az érték kerül átadásra az adatbázisba mint (beállított) NULL érték.


Előzőleg, amikor a beviteli mezőre mozgott az űrlapon, a vezérlőelem kezdetben üres volt, eközben a rekord többi mezőjébe bevitelre került valamilyen adat, és elmentette a rekordot, úgy hogy az érintett mezőbe semmilyen adat nem került bevitelre, üres szöveg került mentésre. Most a módosítás után, ha „Üres szöveg= NULL”= „Igen”-re van állítva, a NULL érték kerül mentésre.


Másodszor, ha a vezérlő elem egy olyan adatbázis mezőhöz csatlakozott, amelynek a beállítása NOT NULL volt, a vezérlő elem mindig üres szöveget mentett a NULL helyett, attól függetlenül, hogy a „Üres szöveg= NULL” tulajdonság mit követelt meg. Ez a viselkedés gyakorlatilag lehetetlenné tette a szerver oldali alapbeállítások használatát, amelyek akkor kerültek volna alkalmazásra, ha a mező értéke NULL. Most a változások után, a vezérlő elem mindig a NULL értéket adja a fent leírt esetben, lehetővé téve a szerver oldali alapbeállítás használatát.

Jelölőnégyzet: módosított tulajdonság

A jelölőnégyzet oszlopok az adatlapként történő megjelenítéskor, „Három állapotúak”, amely vezérlőelem tulajdonságnál megengedi a „meghatározatlan” állapotot is, ahogy az a sima jelölőnégyzetnél már eddig is volt.


Kép-vezérlőelemek: a dokumentumban a kép méret megváltoztatása az arányok megtartásával

A kép-vezérlő elem a kép kijelzéséhez a skálázáshoz új módszereket kapott.


A kép-vezérlő elem Tulajdonságok Általános fülén beállítható „Skála” korábban csak az „Igen”és „Nem” opcióra volt állítható, ahol az „Igen” az anizometrikus skálázást jelentette, vagy is eltorzította a kép méreteit, hogy az beférjen és kitöltse a vezérlőelemet.


Mostantól a „Skála” tulajdonság engedélyezi a „Nem” kiválasztását, mint korábban is, „Arányok megtartása” és a „Hely kitöltés” (ez azonos a régi „Igen” opcióval). Amikor az „Arányok megtartása” kerül kiválasztásra a kép felnagyítása vagy kicsinyítése történik míg a mérete el nem éri a kép-vezérlő elem méretét, de az arányait megtartja eközben.


Ez különösen akkor hasznos amikor az űrlap tervezője a tervezés időpontjában még nem tudja, hogy milyen méretű képek kerülnek kijelzésre. bele. Leginkább az adatbázis űrlapok esetében fontos ez amikor az adatbázisból kerül betöltésre a kép.


Kép-vezérlőelemek: dokumentumba illesztett képek támogatása

A kép-vezérlő elem most csatlakoztatható olyan képhez, amely ugyan abba a dokumentumba beágyazott.


Pontosabban, amikor kiválasztasz egy képet, hogy a kép-vezérlő elemben bemutatásra kerüljön a „hivatkozás” opció többé nem kikapcsolt a fájl választóban.


Ezen a módon olyan dokumentumok hozhatók létre, kép-vezérlő elemmel, amely szétosztható más személyek/platformok/telepítések között, amely korábban sokkal bonyolultabban volt megoldható, mivel a képet is másolni kellet az adatbázis fájl mellé vagy pontosan arra a helyre kellett tenni, mint az eredeti gépen (ami sokszor egyszerűen lehetetlen).


Kép-vezérlőelemek: csatlakoztatható egy szöveges adatbázis mezőhöz, a tartalmát képhez tartozó relatív hivatkozásként értelmezi.

Az űrlap kép-vezérlő eleme az adatbázis szöveges mezőjéhez is csatlakozhat. Az előzőekben a kép-vezérlő elem csak olyan típusú mezőhöz csatlakozhatott amely binárisként értelmezhető (BLOB stb.) Mostantól ha a szöveges adatbázis mezőt választunk a kép-vezérlőelemhez, az azt úgy fogja értelmezni, mint egy URL-t, és betölti és megmutatja a hivatkozott képet. Ugyanakkor az URL lehet a hivatkozó dokumentumhoz képest is relatív hivatkozás.


Űrlapnavigáció eszköztár: új elem "Vezérlőelem frissítés"

Az Űrlapnavigáció eszköztár (aktív ha az űrlapot adatbevitelre nyitjuk meg) új elemmel bővült, a "Vezérlőelem frissítés"-el, amely a Frissítéstől jobbra található.


Ez az új elem csak akkor aktív ha az listapanel vagy kombinált lista vezérlőelemre léptünk. Ha ezt megnyomjuk a vezérlő elem listája frissül.

Ez akkor lehet érdekes ha a lista az adatbázis egy tábláján vagy egy lekérdezésén alapul, és az űrlapon kívül valami (pl. egy makró) megváltoztatta a tábla/lekérdezés adatait. Ebben az esetben megnyomva a "Vezérlőelem frissítés" gombot ezt a módosítást a vezérlőelem is figyelembe veszi.

Jelentés

Új menü elemek a jelentéstervezőben

A Szerkesztés menü Mindent kijelöl eleme almenüvé alakult, ennek tartalma:


Szerkesztés>Mindent kijelöl>Mindent kijelöl (CTRL+A)

Összes címke kijelölése

Összes formázott mező kijelölése

Jelentés kijelölése


Új jelentés megnyitásakor a jelentés automatikusan az első táblához csatlakozik

Amikor új jelentés kerül megnyitásara, a jelentés az adatbázis első táblájához csatlakoztatva nyílik meg, valamint a mező hozzáadása felugró ablak is megjelenik felsorolva az összes rendelkezésre álló mezőt.


A jelentés kimeneti formátuma beállítható a tulajdonságok között is

A tulajdonságok között az „Adatok” fülön látható a beállított kimeneti formátum, a „Szűrő”után az utolsó elem.

A jelenleg rendelkezésre álló formátumok:

- ODF Szöveges dokumentum

- ODF Munkafüzet dokumentum


Mező hozzáadása felugró ablak, rendezés és beillesztés eszközárral egészül ki

A „Mező hozzáadása” felugró ablak a mező lista felett eszköztárral egészült ki, amely négy ikont tartalmaz. Az első a rendezést teszi lehetővé emelkedő, a második a csökkenő irányban a harmadik minden rendezést töröl, az eredeti mező sorrend megtartását teszi lehetővé. A negyedikkel „Beillesztés” feliratúval, a kijelölt mező illeszthető be a jelentésbe. Több mező is kijelölhető egyszerre.


A jelentéstervezőből indítható függvénytündér

A táblázatkezelőben használt függvénytündér most már a jelentéstervezőben is használható.


A függvénytündér elindítható:

- A tulajdonságok Adat fülön az Adatmezőtől. ( formatted field and image control)

- A tulajdonságok Általános fülön a „Feltételes nyomtatási kifejezés”-től.


Függvények általában

A függvények az adatbázis adatain számítások elvégzését és az eredmények megjelenítését, teszik lehetővé a jelentésben. A függvények lehetnek a jelentésre globális hatásúak vagy egy csoport részei. A függvények létrehozhatók a menüből Nézet>Jelentésnavigátor>Jelentés>Függvényekre jobb egérgombbal kattintva kiválasztva az „Új függvény” opciót.

Ha az új függvény kijelölésre került a tulajdonságai szerkeszthetők:

- Név: Bármilyen egyedi név választható függvény névként

- Képlet:

- Kezdeti érték: Érték amivel a képlet számolása indul

- Mélyre hatolás:

- Kiértékelés előtt: A jelentés végrehajtásának befejezése előtt nem biztos, hogy ki akarod a függvényt értékelni.

A függvénytündér a jelentéstervező által támogatott összes függvényt tartalmazza.


A jelentéstündér dokumentációja:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SUN_Report_Builder/Documentation


A függvények leírásai:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Base/Reports/Functions


This document is licensed under the Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Hungary license, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/.

Personal tools